Wykorzystanie logiki rozmytej do poprawy jakości sterowania cyfrowego serwonapędu

pol Artykuł w języku polskim DOI:

wyślij Bogdan Broel-Plater Wydział Elektryczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono sposób poprawy jakości sterowania cyfrowego serwonapędu dzięki użyciu logiki rozmytej. Logika ta została użyta do obliczania wartości nastaw oraz korygowania wartości zadanych serwonapędu zastosowanego do sterowania obrabiarką numeryczną CNC. Rozważania zilustrowano wynikami komputerowych symulacji pracy cyfrowego serwonapędu ACOPOS firmy B&R.

Słowa kluczowe

logika rozmyta, serwonapęd, sterowanie cyfrowe

Employing fuzzy-logic for improving control performance of a digital servodrive

Abstract

The paper presents a way to improve control performance of a digital servo-drive by means of fuzzy-logic. Fuzzy-logic has been employed to evaluate settings and to correct set-points of a servo-drive used to control a CNC machine tool. The study is illustrated by results of computer-simulated operation of the ACOPOS digital servo-drive manufactured by B&R.

Keywords

digital control, fuzzy logic, servo drive

Bibliografia

  1. ACOPS User’s Manual
  2. Dworak P., Pietrusewicz K.: A Fuzzy-Logic Based Tuning for a Velocity Controller of the DC Servo Drive, Solid State Phenomena, Vol 146-149, pp. 179-184, 2009
  3. Serwonapędy: Technologie - Sprzedawcy - Oprogramowanie, Control Engineering, Polska, lipiec 2006
  4. Garcia A. P., Rodriguez J.L.D.: Fuzzy Logic Controller Design Applied to Servo-drive Systems, ICS’05 Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Systems, 2005
  5. Kosmol J.: Serwonapędy obrabiarek sterowanych numerycznie, WNT, Warszawa 1998
  6. Piegat A.: Modelowanie i sterowanie rozmyte, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 1999
  7. Suh S.-H, Kang S.-K, Chunk D.-H, Stroud I.: Theory and Design of CNC Systems, Springer Verlag, London, 2008
  8. Younkin G. W.: Industrial Servo Control Systems: Fundamentals and Applications, Marcell Dekker Inc. 2003