Zastosowanie liniowego dżojstika dotykowego do sterowania napędem elektrohydraulicznym

pol Artykuł w języku polskim DOI:

Andrzej Milecki *, Marcin Chciuk **, wyślij Paweł Bachman ** * Politechnika Poznańska ** Uniwersytet Zielonogórski

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule opisano układ sterowania napędem elektrohydraulicznym z siłowym sprzężeniem zwrotnym. Przedstawiono budowę i wyniki badań dotykowego dżojstika liniowego z cieczą magnetoreologiczną. Artykuł zawiera także wyniki badań doświadczalnych procesu sterowania napędem elektrohydraulicznym za pomocą dżojstika dotykowego z cieczą magnetoreologiczną przy pomocy trzech różnych algorytmów sterowania.

Słowa kluczowe

napęd elektrohydrauliczny, układ sterowania

Application of linear haptic joystick in control of electrohydraulic drive

Abstract

The article describes control system of electrohydraulic drive with force feedback. The structure of linear haptic joystick and their research basic results are presented. The article encompasses also investigation results of three control methods of electrohydraulic servo drive made by haptic joystick with magnetorheological brake.

Keywords

control system, electrohydraulic drives

Bibliografia

  1. Paweł Bachman, Zastosowanie cieczy MR w dżojstikach typu „haptic”, Ciecze elektro- i magnetoreologiczne oraz ich zastosowania w technice, Poznań, 2010.
  2. Andrzej Milecki, Paweł Bachman, Konstrukcja i badania urządzeń zadających i dotykowych z cieczami magnetoreologicznymi i z siłowym sprzężeniem zwrotnym - podsumowanie projektu badawczego, Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji, Zielona Góra, 2008.
  3. Andrzej Milecki, Paweł Bachman, Marcin Chciuk, Wykrywanie kolizji w teleoperatorze z interfejsem dotykowym i systemem wizyjnym, "Pomiary Automatyka Robotyka", 2/2010, 655-661.
  4. Piotr Gawłowicz, Marcin Chciuk, Paweł Bachman, Algorytmy sterowania napędem elektrohydraulicznym przy pomocy wahadłowego dżojstika dotykowego z cieczą MR w układzie z siłowym sprzężeniem zwrotnym, "Pomiary Automatyka Robotyka", 2/2009, 695-702.
  5. Paweł Bachman, Andrzej Milecki, MR haptic joystick in control of virtual servo drive, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 149, 2009.
  6. Piotr Gawłowicz, Marcin Chciuk, Paweł Bachman, Robot sterowany trzyosiowym dżojstikiem dotykowym z cieczą magnetoreologiczną, "Pomiary Automatyka Robotyka", 2/2009, 703-709.
  7. Paweł Bachman, Siłowe sprzężenie zwrotne w hydraulice, Hydraulika i Pneumatyka, nr 2, 2009.
  8. Paweł Bachman, Sterowanie napędem elektrycznym za pomocą dżojstika dotykowego z cieczą magnetoreologiczną, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, Poznań 2008, nr 8.