Zastosowanie środowisk deklaratywnych do wspomagania decyzji dla problemów transportowych

pol Artykuł w języku polskim DOI:

wyślij Paweł Sitek , Jarosław Wikarek Politechnika Świętokrzyska w Kielcach; Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono podstawowe założenia systemu wspomagania decyzji opartego na środowiskach deklaratywnych. Środowiska deklaratywne w odróżnieniu od imperatywnych nie są tak rozpowszechnione. Umożliwiają bardziej elastyczne kształtowanie modeli decyzyjnych, nie wymagają budowy indywidualnych algorytmów, są niewrażliwe na zmiany danych liczbowych, które mogą być pobierane za pomocą języka zapytań do bazy danych. Ilustracją prezentowanej koncepcji jest przedstawianie rozwiązania wieloetapowego zagadnienia transportowego.

Słowa kluczowe

środowisko deklaratywne, systemy wspomagania decyzji

Declarative approach to decision support for transportation problems

Abstract

The article presents the basic assumptions of the decision support system based on declarative environments. Declarative environments in contrast to the imperative ones are not as widespread. Allow more elastic shaping decision-making models, do not require the construction of the individual algorithms are insensitive to changes in the figures-which may be wound sampling using query language into the database. An illustration of the presented concept the solution of the multistage transportation problem has been presented.

Keywords

decision support systems, declarative environment

Bibliografia

  1. E. F. Codd. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. „Comun. ACM”. 13/6, pp. 377-387
  2. K. Apt, „Principles of constraint programming”, Cambridge University, 2003.
  3. Frühwirth, Thom, Slim Abdennadher, „Essentials of constraint programming”, Springer, 2003.
  4. Y.B. Moon, „Enterprise Resource Planning (ERP): a review of the literature”, Int. J.Management and Enterprise Development, Vol. 4, No. 3, pp. 235-264, 2007
  5. H.Wagner, „Badania Operacyjne”, PWE, Warszawa, 1980.