Programowe testy spełnienia wymagań czasu rzeczywistego na sterowniku PLC z wykorzystaniem języka LD

pol Artykuł w języku polskim DOI:

wyślij Krzysztof Oprzędkiewicz Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W pracy zaprezentowano nową metodę pomiaru uwarunkowań czasowych podczas pracy sterownika PLC, wykorzystującą język drabinkowy. Konstruując algorytm pomiarowy zastosowano reguły interpretacji języka LD. Do pomiarów czasu wykorzystano standardowe timery. Badania doświadczalne przeprowadzono na sterowniku GE FANUC VersMax Micro. Wyniki testów potwierdziły poprawność proponowanej metody.

Słowa kluczowe

język drabinkowy, sterowanie cyfrowe, sterownik PLC, wymagania czasu rzeczywistego

The software-based tests of real-time requirements meeting at PLC with the use of LD

Abstract

In a paper a new, LD-based method of real-time requirements meeting at PLC is presented. During algorithm construction basic interpretation rules for LD language are applied. To time tests standard timers were applied. Experimental tests were run with the use of GE FANUC VersMax Micro. The results of tests confirmed the corectness of proposed method.

Keywords

digital control, ladder diagram, plc, real-time requirements

Bibliografia

 1. Benett S.: Real-time computer control: an introduction. Prentice Hall New York 1994.
 2. Craig J.J.: Wprowadzenie do robotyki. Mechanika i sterowanie. WNT Warszawa, 1993.
 3. Mukawa M.: Analiza własności czasu rzeczywistego sterownika PLC GE Fanuc. Praca dyplomowa magisterska zrealizowana na Wydziale EAIiE AGH pod opieką K. Oprzędkiewicza, 2010.
 4. Niedźwiedź A.: Ocena przydatności symulatora PLC do badań testowych czasu rzeczywistego. Praca dyplomowa magisterska zrealizowana na Wydziale EAIiE AGH pod opieką K. Oprzędkiewicza, 2009.
 5. Oprzędkiewicz K.: Uwarunkowania czasowe realizacji specjalnych algorytmów sterowania w systemach PLC, "Pomiary Automatyka Robotyka", 4/2003, 48-52.
 6. Oprzędkiewicz K.: Programowy pomiar czasu realizacji złożonych procedur obliczeniowych w środowisku PLC, "Pomiary Automatyka Robotyka", 2/2006, 22-25.
 7. Oprzędkiewicz K.: Porównanie języków programowania sterowników PLC pod kątem spełnienia wymagań czasu rzeczywistego, "Pomiary Automatyka Robotyka", 12/2006, 5-9.
 8. Oprzędkiewicz K.: Spełnienie wymagań czasu rzeczywistego na platformie sprzętowo-programowej „soft PLC” zrealizowanej na komputerze klasy PC. Automatyzacja - nowości i perspektywy: XI konferencja naukowo-techniczna : 14-16 marca 2007, Warszawa, materiały konferencyjne. PIAP, Warszawa, 2007, s. 1-8,
 9. Oprzędkiewicz K.: Praktyczne sterowanie systemami dynamicznymi z widmem punktowym i parametrami przedziałowymi. Wyd. AGH, seria monografie, nr 186, 2008.
 10. Oprzędkiewicz K.: Programowe metody diagnostyki spełnienia wymagań czasu rzeczywistego w systemach PLC. [w:] Trybus L., Samolej S. (red.): Metody wytwarzania i zastosowania systemów czasu rzeczywistego. WKŁ, Warszawa 2010, s. 163-172.
 11. Piłat A., Grega W.: Hardware and software architectures for reconfigurable time-critical control tasks. Computer Science, vol 8, 2007, s. 69-81,
 12. Wurmsdobler P.: Linux for Real-Time PLC Control? Slower is Easier. ISA, 2001.
 13. Zaczyk M.: Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu „Konstrukcja i programowanie robotów” (niepublikowane).
 14. GE Fanuc Automation. Sterowniki programowalne. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Opis funkcji. GE Fanuc Automation North America, Kraków 1999.
 15. GE Fanuc Automation. Sterowniki programowalne. VersaMax Micro i Nano. Podręcznik użytkownika. GE Fanuc Automation North America, Kraków 2002.