Algorytm tachometru

pol Artykuł w języku polskim DOI:

wyślij Jerzy Niewiatowski Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono inżynierskie podejście do rozwiązania zadania budowy tachometru: od analizy teoretycznej do realizacji układowej. Skupiono się na realizacji algorytmu cyfrowego jako bardziej aktualnego ze względu na obecnie stosowane technologie. Cechą wyróżniającą opisany algorytm, od innych powszechnie stosowanych realizacji jest jego zdolność do eliminacji błędu zliczania impulsów. Opisano implementację algorytmu w mikrokontrolerze jako programowalnej, sekwencyjnej, synchronicznej maszynie cyfrowej i wykazano łatwość realizacji takiej implementacji w odróżnieniu od, na pewno szybszej maszynie nieprogramowalnej, ale kłopotliwej ze względu na konieczność rozproszenia układu na część, która realizuje algorytm tachometru i część obliczeniową. Dodatkową zaletą implementacji tego algorytmu w mikrokontrolerze jest to, że błąd wynikający z opóźnienia działania maszyny sekwencyjnej będzie wartością stałą, tzn. łatwą do korekty. Przedstawiony algorytm powstał podczas opracowywania multitachometru DMT-30 produkowanego przez PIAP i został też zastosowany w produkowanym w PIAP tachografie kolejowym T-130P.

Słowa kluczowe

algorytm, mikrokontroler, pomiar, prędkość obrotowa, tachometr

Algorithm of tachometer

Abstract

Engineering approach present in article to decide task of structure tachometer from theoretical analysis for systemic realization. It concentrate on realization of numeric algorithm because it is applicable from the point of view of presently current technologies more. Described algorithm feature differring, from other realization generally applicable, ability is for elimination of error of reckon impulse. Further, it describe implementation of algorithm in microcontroller as sequence programmable, synchronous numeric machine and facility of realization of such implementation in distinguishing from, surely fastest, machine not programmable, but from the point of view of perplexing necessity of dispersion on part, which realizes algorithm of tachometer and computational part. Facility of implementation of this algorithm is additional revealed in microcontroller, that emerged from delay of operation of sequence machine error will be constant value i.e. easy for correction. Task of tachometer structure seems simple. However, different ideas appear at penetrate to problem on its solution. It is good to observe as for it step up other.

Keywords

algorithm, angular velocity, measurement, microcontroller, tachometer

Bibliografia

  1. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A., Metrologia elektryczna, WNT Warszawa 2000, ISBN 978-83-204-3546-7.
  2. Misurewicz P., Podstawy techniki mikroprocesorowej, WNT Warszawa 1991, ISBN 83-204-1339-7.
  3. Traczyk W., Układy cyfrowe, WNT Warszawa 1989, ISBN 83-204-0760-5.
  4. Turkowski M., Przemysłowe sensory i przetworniki pomiarowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002, ISBN 83-7207-222-1.
  5. Miłek M., Pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi, Podręcznik akademicki, Zielona Góra, 1998.
  6. Kaczmarek Z., Pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi, skrypt nr 215, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1999.
  7. Pałka P., Pozycjonowanie i nadążanie minirobota kołowego, Rozprawa Doktorska, AGH Kraków, WIMiR.
  8. Kujanek W., Pomiar prędkości obrotowej. Pomiar siły, Instrukcja do ćwiczenia 6a, Instytut Metrologii Elektrycznej Uniwersytet Zielonogórski.
  9. Łukajniuk A., Walendziuk W., Pomiar prędkości obrotowej, Ćwiczenie nr 8, Politechnika Białostocka WE.
  10. Przybył A., Realizacja w układzie FPGA algorytmu pomiaru prędkości, bazującego na kompensowanym enkoderze inkrementalnym, Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007-2010, Politechnika Częstochowska KIK.