Badanie wpływu procesu rozmagnesowywania na pętlę histerezy obrotowego hamulca magnetoreologicznego

pol Artykuł w języku polskim DOI:

Andrzej Milecki *, wyślij Paweł Bachman **, Marcin Chciuk ** * Politechnika Poznańska ** Uniwersytet Zielonogórski

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule zaprezentowano podstawowe własności ferromagnetyków oraz wiadomości teoretyczne dotyczące ich magnesowania i rozmagnesowywania. W drugiej części przedstawiono badania dotyczące zależności jakości procesu rozmagnesowywania hamulca magnetoreologicznego od parametrów sygnałów rozmagnesowujących. Końcowa część artykułu zawiera wnioski dotyczące optymalnych wartości częstotliwości sygnałów służących do rozmagnesowywania hamulców.

Słowa kluczowe

ferromagnetyki, histereza magnetyczna, obrotowy hamulec magnetoreologiczny, rozmagnesowywanie, urządzenia dotykowe

Research of impact the demagnetization process on the magnetorheological rotary brake hysteresis loop

Abstract

The article presents the basic properties of ferromagnetic and theoretical knowledge of their magnetization and demagnetization. The second part presents the research according to the quality of demagnetization of magnetorheological brake demagnetizing signal parameters. The final part of the article's conclusions regarding the optimal values of frequencies used for demagnetizing the brakes.

Keywords

demagnetizing, ferromagnetic, haptic device, magnetic hysteresis, rotary magnetorheological brake

Bibliografia

  1. An J., Kwon D.-S.: Control of Multiple DOF Hybrid Haptic Interface with Active/Passive Actuators, International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2005.
  2. Chciuk M., Myszkowski A.: Wykorzystanie trzy-osiowego dżojstika dotykowego z cieczą magnetoreologiczną i siłowym sprzężeniem zwrotnym do sterowania ramienia robota, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Poznań 2008.
  3. Hinterseer P., Steinbach E.: A psychophysically motivated compression approach for 3d haptic data, [w:] Proc. of the IEEE Haptics Symposium, Alexandria, VA, USA, March 2006, 35-41.
  4. Liu B.: Development of 2-DOF haptic devices working with magnetorheological fluids, MEng thesis, Faculty of Engineering, University of Wollongong, 2006, http://ro.uow.edu.au/theses/136.
  5. Milecki, A., Myszkowski A., Chciuk M.: Applications of magnetorheological brakes in manual control of lifting devices and manipulators, 11th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions. Dresden 2008.
  6. Rawa H.: Podstawy elektromagnetyzmu. Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.