Identyfikacja parametrów człowieka

pol Artykuł w języku polskim DOI:

wyślij Antoni Kopyt , Robert Głębocki Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Politechnika Warszawska

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W pracy została przedstawiona metoda identyfikacji parametrów człowieka, którego zadaniem było śledzenie zadanej trajektorii. Do doświadczenia został wykorzystany pakiet MATLAB/Simulink, w którym został napisany interfejs pozwalający na przeprowadzenie prób oraz analizę wyników. Do celów identyfikacji został wykorzystany System Identification Toolbox - narzędzie dostępne w pakiecie MATLAB. Celem pracy było dobranie właściwych parametrów liniowego modelu człowieka działającego w układzie z joystickiem. W pracy zostały wykazane zależności w reakcji człowieka, jakie pojawiają się dla różnych częstotliwości wymuszeń. Końcowym efektem doświadczenia jest wygenerowany uśredniony model operatora, który może służyć do dalszych prac nad współdziałaniem układów człowiek-maszyna.

Słowa kluczowe

człowiek, identyfikacja, model, transmitancja operatorowa

Human model identifiacation

Abstract

The aim of this paper was to identify a human operator as a system in Man-Machine system. A tracking task was used to collect all necessary data. Human operator using a joystick was to track the given signal with different frequencies. A tracking task was written in MATLAB/Simulink, with Real-Time workshop modul. For the purposes of identification the System Identification Toolbox was used. This work presents a range of frequencies within the human can perform. A final product of the experiment is one human model. The final coefficients was obtained from earlier approximation, based on data from experiment. Presented model can be used in further study concerning the experiments of man-machine systems.

Keywords

human, identification, system

Bibliografia

  1. Masato Abe: Vehicle handling dynamics, Elvesier Ltd., 2009, 243-266.
  2. McRuer D.T., Hofmann L.G., Jex H.R., Moore G.P., Phatak A.V., Weir D.H., Wolkovitch J.: New Approaches to Human-Pilot vehicle dynamic analysis. Systems Technology, Incorporated, Hawthorne, California 1968.
  3. McRuer D.T., Graham D.: Human Pilot Dynamics in Compensatory system. AFFDL-TR-65-15, 1965.
  4. McRuer D.T., Dynamic Response of Human Operators. USAF, WADC TR 56-524, 1957.
  5. Gittleman B., Dwan T.E., Smiley C.S.: System Identification Human Tracking Response. IEEE Transactions on education, vol. 35, no. 1, 1992, 31-37.
  6. Satoshi Suzuki, Katsuhisa Furuta, Fumio Harashima, Overwiev of human adaptive mechatronice and assist control to enchance humans proficiency. KINTEX, 2005.
  7. Satoshi Suzuki, Keiichi Kurichara, Katsuhia Furata, Variable dynamic Assist Control on Haptic System for human adaptive mechatronics. 44th IEEE Conference on decision and Control, 2005, 4596-4601.
  8. Lian-Kuang Chen, A. Galip Ulsoy, Identification of a driver steering model and model uncertainty from driving Simulator, „Journal of Dynamics Systems, Measurement, and Control”, 2001, vol. 123, 623-629.