Optymalizacja kosztów w łańcuchu dostaw - implementacja modelu matematycznego

pol Artykuł w języku polskim DOI:

wyślij Paweł Sitek , Jarosław Wikarek Politechnika Świętokrzyska w Kielcach; Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono implementację autorskiego modelu optymalizacji kosztów w łańcuchu dostaw. Model został sformułowany w postaci zagadnienia programowania liniowego całkowitoliczbowego z funkcją celu określającą koszty dystrybutora, producenta oraz transportu. Implementacji dokonano w środowisku pakietu optymalizacji LINGO firmy LINDO Systems Inc. Po dokonaniu implementacji zostały przeprowadzone eksperymenty obliczeniowe dla przykładowych zbiorów danych.

Słowa kluczowe

optymalizacja, programowanie całkowitoliczbowe, łańcuch dostaw

Optimization of costs in supply chain - mathematical model implementation

Abstract

The paper presents the implementation of the supply chain cost optimization model. The model was formulated as a linear integer programming problem with objective function specifies the cost of distribution, manufacturing and transportation. Implementation took place in an environment optimization package "LINGO". After the implementation the computational experiments were carried out for sample data sets.

Keywords

mixed integer linear programming, optimization, supply chain

Bibliografia

  1. Sitek P., Wikarek J.: Model matematyczny optymalizacji kosztów w łańcuchu dostaw, ”Pomiary Automatyka Robotyka”, Nr 2/2012, 137-140.
  2. Schrijver A.: Theory of Linear and Integer Programming. ISBN 0-471-98232-6, John Wiley & sons. 1998.
  3. Williams H.P.: Logic and Integer Programming. Springer 2009.
  4. [www.lindo.com].