Sterowanie aktywnym dżojstikiem dotykowym Haptic UZ 1-DOF/DC

pol Artykuł w języku polskim DOI:

Paweł Bachman *, wyślij Marcin Chciuk *, Andrzej Milecki ** * Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórsk ** Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule opisano budowę i badania aktywnego, jednoosiowego dżojstika dotykowego, w którym wykorzystano silnik prądu stałego jako element generujący opór wywołujący uczucie dotyku. Przedstawiono też dodatkowe możliwości jakie dają systemy sterowania za pomocą aktywnych urządzeń dotykowych w układach z siłowym sprzężeniem zwrotnym. W końcowej części artykułu zamieszczono wyniki badań doświadczalnych dżojstika.

Słowa kluczowe

dżojstik dotykowy, urządzenia dotykowe

The control of active haptic joystick Haptic UZ 1-DOF/DC

Abstract

In the paper the construction and testing of 1-DOF active haptic joystick, which uses a DC motor as the elements that cause a sense of touch, are described. Additional opportunities offered by control systems with haptic devices in steering with force feedback are presented.

Keywords

control, haptic devices

Bibliografia

  1. Bachman P.: Siłowe sprzężenie zwrotne w hydraulice. „Hydraulika i Pneumatyka”, 2/2009, 9-11.
  2. Chciuk M., Milecki A., Myszkowski A.: Applications of magnetorheological brakes in manual control of lifting devices and manipulators. Journal of Physics: Conference Series, 2009, Vol. 149.
  3. Gawłowicz P., Bachman P., Chciuk M.: Interfejsy dotykowe jako sposób komunikowania się człowieka z maszyną, Wybrane problemy środowiska pracy i gospodarki, red. nauk. M. Rybakowski, J. Stebila, Zielona Góra: Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego, 2010, 117-127.
  4. Milecki A., Bachman P., Chciuk M.: Control of a small robot by haptic joystick with magnetorheologi cal fluid. Mechatronic Systems and Materials - MSM 2011: 7th International Conference. Kaunas, Litwa, 2011.
  5. Milecki A., Bachman P., Chciuk M.: Wykrywanie kolizji w teleoperatorze z interfejsem dotykowym i systemem wizyjnym. „Pomiary Automatyka Robotyka”, 2/2010, 655-661.