Sterowanie piecem rezystancyjnym do wyżarzania rdzeni ze stopów amorficznych

pol Artykuł w języku polskim DOI:

Jerzy Kurek *, wyślij Roman Szewczyk **, Jacek Salach **, Rafał Kłoda ** * Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej ** Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono teoretyczne i praktyczne aspekty sterowania piecem rezystancyjnym przeznaczonym do wyżarzania rdzeni magnetycznych ze stopów amorficznych w warunkach laboratoryjnych. Proces wyżarzania rdzeni wymaga zapewnienia specyficznych warunków zarówno z punktu widzenia wartości temperatury, jak i z punktu widzenia szybkości jej zmian. Przedstawione w referacie rozwiązania w zakresie regulacji umożliwiają uzyskanie niewielkiej odchyłki regulacji wartości temperatury w trakcie wyżarzania oraz szybkie dochodzenie do wartości zadanej.

Słowa kluczowe

piec rezystancyjny, regulator PI, układ regulacji temperatury

Control of Resistive Furnace for Annealing of Amorphous Alloys

Abstract

Paper presents theoretical and practical aspects of automated control of resistive furnace for thermal annealing of magnetic cores made of amorphous alloys. Process of annealing requires specific conditions both from the point of view of temperature and its changes. Solutions presented in the paper creates possibility of both low value of error as well as fast achievement of set value.

Keywords

PI controller, resistive furnace, temperature control

Bibliografia

  1. O’Handley R.: Modern magnetic materials - principles and applications, John Wiley & Sons, 2000.
  2. Ripka P.: Magnetic Sensors and Magnetometers, Artech, Boston 2001.
  3. Bieńkowski A., Szewczyk R.: The possibility of utilizing the high permeability magnetic materials in construction of magnetoelastic stress and force sensors, “Sensors and Actuators”, A113 (2004), 270.
  4. Kolano-Burian A., Kowalczyk M., Kolano R., Szymczak R., Szymczak H., Polak M.: Magnetocaloric effect in Fe-Cr-Cu-Nb-Si-B amorphous materials, “J. Alloys Comp.”, Vol. 479 (2009), 71.
  5. Bieńkowski A., Szewczyk R., Salach J., Kolano R., Kolano-Burian A.: Influence of thermo-magnetic treatment on magnetoelastic properties of Fe81Si4B14 amorphous alloy, “Journal of Physics - Conference Series” 144 (2009), 012070.
  6. Pułaczewski J., Układy regulacji z regulatorami typu PID, Poradnik Inżyniera Automatyka, WNT, Warszawa 1973, 571-635.