Zastosowanie technologii MEMS w nowoczesnym sterowniku pralki do kontroli drgań bębna

pol Artykuł w języku polskim DOI:

wyślij Grzegorz Pittner , Dominik Rybarczyk , Piotr Owczarek Politechnika Poznańska

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Artykuł przedstawia możliwość zastosowania technologii MEMS przy pomiarach wibracji bębna maszyny wirującej przez jej sterownik na przykładzie klasycznej pralki. W artykule przedstawiono pokrótce samą technologię MEMS pod kątem pomiarów akcelerometrycznych oraz omówiono zjawisko powstawania siły niewyrównoważenia wirującego bębna pralki, którą to akcelerometr ma zmierzyć. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki porównania pomiarów drgań wirującego bębna za pomocą sensora MEMS oraz klasycznego piezoelektrycznego akcelerometru pomiarowego. Wyniki badań udowadniają tezę o potencjalnej możliwości zastosowania technologii MEMS w gałęzi przemysłu jaką są konstrukcje urządzeń AGD - w szczególności pralek.

Słowa kluczowe

MEMS, pomiary drgań, pralka

MEMS Technology Application In Modern Washing Machine Driver for Drum Vibration Control

Abstract

Paper introduce possibilities of MEMS technology application for measurement of the rotating drum vibration in washing machine construction. The MEMS technology has been shortly presented and focused on its acceleration measurement aspects. Also generation of the unbalance force in washing machine drum has been considered. In the second part of the paper the results of the experimental comparison of the classic piezoelectric and MEMS sensors has been presented and discussed.

Keywords

MEMS accelerometers, vibration measurement, washing machine

Bibliografia

 1. Hee-Tea Lim, Weui-Bong Jeong, Keun Joo Kim: Dynamic Modeling and Analysis of Drum-type Washing Machine, „International Journal of Precision Engineering and Manufacturing”, vol. 11, no. 3, June 2010, 407-417.
 2. D.C. Conrad, W. Soedel:, On the problem of oscillatory walk of automatic washing machines, „Journal of Sound and Vibration”, 1995, 188(3), 301-314.
 3. S.Bae, J.M.Lee, Y.J.Kang, J.S.Kang, J. R. Yun, Dynamic analysis of an automatic washing maschine with a hydraulic balancer, „Journal of Sound and Vibration”, vol. 257, issue 1, 2002, 3-18.
 4. Michael J. Chrzana, J. David Carlsonb: MR Fluid Sponge Devices and Their Use in Vibration Control of Washing Machines, Lord Corporation, Materials Division 2001.
 5. C. Spelta, F. Previdi, M. Savaresi, G. Fraternale, N. Gaudiano: Control of magnetorheological dampers for vibration reduction in a washing machine, „Mechatronics”, 19, 2009, 410-421.
 6. E. Papadopoulos, I. Papadimitriou: Modeling, Design and Control of a Portable Washing Machine during the Spinning Cycle [w] International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics Systems (AIM 2001), 8-11 July 2001.
 7. L. Benassi, S.J. Elliott, P. Gardonio: Active vibration isolation using an inertial actuator with local force feedback control, „Journal of Sound and Vibration”, 276, 2004, 157-179.
 8. Aage Skullestad, Improved instrument accuracy using active vibration damping, „Mechatronics”, 13, 2003, 451-464.
 9. www.analog.com/en/memssensors/products/index.html.
 10. ADXL335: Small, Low Power, 3-Axis ±3 g Accelerometer, Rev. 0, Norwood 2009.
 11. Wen H.Ko: Trends and frontiers of MEMS, ELSEVIER, „Sensors and Actuators A”, 136, 2007,
 12. A. Albarbar, A. BadriK. K. Sinha, A. Starr: Performance evaluation of MEMS accelerometers, „Measurement Elsevier”, 42, 2009, 790-795.