Aplikacje RIA w systemach CMS oraz e-commerce

pol Artykuł w języku polskim DOI:

Michał Łoza, wyślij Piotr Andrzej Kowalski Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych, Politechnika Krakowska

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Aplikacje RIA zyskują popularność w szerokim świecie Internetu. Ich główną zaletą jest bardzo duży stopień przystępności dla użytkownika, przede wszystkim ze względu na eliminację konieczności "przeładunku" strony po dokonaniu pewnych jej modyfikacji. RIA jest idealną technologią do współpracy z środowiskiem CMS. System CMS umożliwia zarządzanie stronami w bardzo łatwy sposób, nawet dla osób z relatywnie małą znajomością języka HTML. Technologia RIA jest wymarzonym rozwiązaniem dla właścicieli małych firm, które nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie dodatkowej osoby tylko do zarządzania stroną internetową. Skomplikowane systemy, takie jak CMS, stają się nawet prostsze niż pisanie strony w zwykłym - klasycznym kodzie HTML. Do głównych celów realizowanych w powyższym systemie można zaliczyć uproszczenie wszystkich skomplikowanych operacji oraz zapewnienie przyjaznego dla użytkownika interfejsu, który "poprowadzi" za rękę użytkowników. System CMS musi być bardzo elastyczny, aby dostosować się do użytkowników. Innym bardzo ważnym aspektem jest bieżące utrzymanie systemu, gdyż każdy błąd zagrażający bezpieczeństwu danych musi zostać wyeliminowany. Dla środowiska rozwijającego oprogramowanie ważnym wątkiem jest również rejestracja wszystkich błędów, tak aby w przyszłości móc go odtworzyć w zależności od kierunku rozwoju oprogramowania.

Słowa kluczowe

aplikacje internetowe, aplikacje webowe, CMS, e-commerce, JavaScript, PHP, RIA

RIA applications based on CMS and e-commerce systems

Abstract

RIA applications are gaining popularity over the internet. They are very user friendly because we are eliminating page reloading after making actions. It's ideal technology for making backend for CMS. A CMS system makes managing of website very easy for people with zero HTML skills. It's perfect for owners of small business which can't afford for hire another person, just for managing website. But such complex systems as CMS are very complicated, even if it's simpler than writing website in plain HTML it still may be too hard to understand for people. And it is developer's work to simplify all complex operation, provide user friendly interface which will take users hand and bring him safely to the other side. CMS systems must be also very flexible to adjust themselves to users. We must also remember about keeping system up to date, because every bug which is threaten for data safety must be eliminated. For developer it's also important to log all errors, so in future he or she can recreate the error on develop environment.

Keywords

CMS, e-commerce, internet applications, JavaScript, PHP, RIA, web applications

Bibliografia

  1. Frankowski P.: CMS. Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią, Helion, 2007. 
  2. [www.whatwg.org/specs/web-apps/currentwork/], Dokumentacja HTML5, dostęp 25.05.2012. 
  3. [www.w3.org/TR/Fi1eAPI/, W3C 2011], Dokumentacja File API, dostęp 25.05.2012. 
  4. [caniuse.com], Tabele wsparcia dla poszczególnych funkcji HTML5 przez przeglądarki, dostęp 25.05.2012.