Anti-collision system with radar obstacle detector

eng Artykuł w języku angielskim DOI:

wyślij Jerzy Graffstein Institute of Aviation, New Technology Centre Department, Warsaw

Pobierz Artykuł

Abstract

In the article the construction of anti-collision system with radar obstacle detector is presented. Cooperation between individual sub-systems and devices is described in the paper. Functionality of subsequent sub-systems is discussed. Significant parameters characterising the system and its elements are presented.

Keywords

anti-collision system, avionics, collision avoidance system

Antykolizyjny system wykorzystujący radarowy detektor przeszkód

Streszczenie

W pracy przedstawiono opis budowy systemu antykolizyjnego wykorzystującego radarowy detektor przeszkód. Opisano sposób współdziałania poszczególnych urządzeń. Przedstawiono sposób i zakres wykonywanych funkcji przez poszczególne urządzenia systemu. Zamieszczono istotne parametry techniczne charakteryzujące system i jego elementy.

Słowa kluczowe

awionika, system antykolizyjny, system wykrywania przeszkód

Bibliografia

  1. Graffstein J., Elementy procesu wykrycia zagrożenia kolizją i automatycznie sterowany manewr awaryjny, “Pomiary Automatyka Robotyka” 2/2012, Warszawa, 383-387.
  2. IG-500N GPS aided AHRS User Manual, SBG Systems, 2009.
  3. Jankowski S., Szymański Z., Szczyrek J., Reconstruction of environment model by using radar vector field histograms, “Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments”, [in:] Proc. of SPIE, Vol. 8454, No. 845422, 2012.