Application of Hardware in the Loop technology for testing servo drives with synchronous motor

eng Artykuł w języku angielskim DOI:

wyślij Dominik Rybarczyk *, Piotr Owczarek *, Jarosław Gośliński ** * Faculty of Mechanical Engineering and Management, Poznań University of Technology ** Faculty of Electrical Engineering, Poznań University of Technology

Pobierz Artykuł

Abstract

The article describes the proportional valve with synchronous motor type PMSM used in electrohydraulic servo drive. System has been tested using the Hardware in the Loop technique. It means that most of the elements, in addition to the synchronous motor, were implemented on the PLC as a discrete model. The time characteristics of the servo drive were checked by a step-response method.

Keywords

electrohydraulic servo drives, hardware in the loop, synchronous motor

Testowanie elektrohydraulicznego serwonapędu z silnikiem synchronicznym w systemie Hardware in the Loop

Streszczenie

Artykuł opisuje zawór proporcjonalny, w którym elementem zadającym jest silnik synchroniczny typu PMSM. Zawór steruje siłownikiem hydraulicznym. Układ przetestowano przy użyciu techniki Hardware in the Loop. W tym celu większość elementów, oprócz silnika synchronicznego zaimplementowano na sterowniku PLC jako model dyskretny. Podczas testów zebrano charakterystyki czasowe układu.

Słowa kluczowe

hardware in the loop, serwonapęd elektrohydrauliczny, serwozawór elektrohydrauliczny, silnik synchroniczny

Bibliografia

  1. Milecki A., Zasady sterowania silnikiem skokowym w układach suwakowych wzmacniaczy hydraulicznych, Maszyny Górnicze, 1996, No. 56, 92-101.
  2. Milecki A., Właściwości dynamiczne serwonapędów elektrohydraulicznych z silnikami skokowymi, ”Pomiary Automatyka Robotyka”, 1997, No. 5-6, 60-64.
  3. Milecki A., Zasady doboru silnika skokowego do sterowania suwaka wzmacniacza hydraulicznego, „Hydraulika i Pneumatyka”, 1997, No. 2, 10-13.
  4. Milecki A., Myszkowski A., The usage of elecrohydraulic servo drive units with stepping motor in low velocity mechatronic drives, Proceedings of the 3rd International Conference Mechatronics, Robotics and Biomechanics, 10-12.09.2001, Trest, Czech Republic, 215-220.
  5. Wiegandt Marco, Development of a servomotor driven proportional valve, 7th International Fluid Power Conference Aachen, 2010.
  6. [www.br-automation.com].