Application of resistive ladder sensor for detection and quantification of fatigue cracks in aircraft structure

eng Artykuł w języku angielskim DOI:

wyślij Artur Kurnyta Air Force Institute of Technology, Warsaw, Poland

Pobierz Artykuł

Abstract

The paper presents preliminary laboratory verification of resistive ladder sensor application. The sensor, which is akin to foil strain gage, can be used for detection and length quantification of fatigue cracks. Special measurement circuit for data acquisition was developed and test specimens were prepared. Afterwards, laboratory tests on fatigue-testing machine were elaborated to explore utility and reliability of proposed method for crack detection. After analysis of acquired data, some observation and conclusion were drawn, especially about electronic circuit. Modifications in measurement system were described and simulated in Micro-Cap - an electronic circuit analysis program. The paper is concluded with summary from laboratory tests and simulations.

Keywords

crack detection, electronic circuit simulation, fatigue crack, Micro-Cap, resistive ladder sensor

Zastosowanie rezystancyjnego czujnika drabinkowego do detekcji i określania długości pęknięć zmęczeniowych w konstrukcjach lotniczych

Streszczenie

W artykule przedstawiono wstępne badania laboratoryjne aplikacji rezystancyjnego czujnika drabinkowego. Czujnik, podobny do tensometru foliowego, może zostać użyty do wykrywania i określania długości pęknięć zmęczeniowych. Zaprojektowano specjalny układ pomiarowy do akwizycji danych, oraz przygotowano próbki. Następnie przeprowadzono badania na maszynie zmęczeniowej w celu poznania użyteczności i niezawodności zaproponowanej metody detekcji pęknięć. Po przeanalizowaniu danych pomiarowych wysunięto wnioski i spostrzeżenia, dotyczące zwłaszcza układu elektronicznego. Opisano proponowane modynkacje układu oraz przedstawiono symulacje w programie Micro-Cap - programie do analizy układów elektronicznych. Artykuł podsumowano wnioskami z badan laboratoryjnych i symulacyjnych.

Słowa kluczowe

detekcja pęknięć, Micro-Cap, pęknięcia zmęczeniowe, rezystancyjny czujnik drabinkowy, symulacja układów elektronicznych

Bibliografia

  1. Maley S., Plets J., Phan N. D., US Navy Roadmap to Structural Health and Usage Monitoring - The Present and Future, American Helicopter Society 63rd Annual Forum, Virginia Beach, VA.
  2. Uhl T., „Współczesne metody monitorowania i diagnozowania konstrukcji”, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo-Hutnicza, www.fundacjarozwojunauki.pl/res/Tom2/6_Uhl.pdf;
  3. Speckmann H., Henrich R., „Structural healh monitoring (SHM) - overview on technologies under development”, Proc. of the World Conference on NDT, Montreal - Canada, 2004. www.ndt.net/article/wcndt2004/pdf/aerospace/563_henrich.pdf.
  4. [www.vishaypg.com/docs/11521] - Vishay Precision Group (20 grudnia 2012).
  5. Kotowsky M., Dowding Ch., Fuller K., Wireless sensor networks to monitor crack growth on bridges, Conference on Developing a Research Agenda for Transportation Infrastructure Preservation and Renewal, November, 2009.