Concept of tool condition diagnostic system for micromachining

eng Artykuł w języku angielskim DOI:

Bogdan Broel-Plater , wyślij Krzysztof Jaroszewski Faculty of Electrical Engineering, West Pomeranian University of Technology, Szczecin

Pobierz Artykuł

Abstract

The paper deals with part of diagnostic system for micromilling machine. The short description of designed and set in motion micromachine for milling is presented. The machine supervisory control system, based on artificial intelligence diagnostic system is described. Conducted during design process, deliberations about types and structures of the neural nets and form and source of the signals are presented. The last part of the paper includes conclusions and final remarks.

Keywords

diagnostic system, micromilling machine, neural network

Koncepcja systemu diagnostycznego stanu narzędzia dla mikroobrabiarki

Streszczenie

Artykuł stanowi opis części systemu diagnostycznego mikrofrezarki. W artykule przedstawiono ponadto opis projektu maszyny oraz jej wykonany i uruchomiony egzemplarz. W artykule zaprezentowano bazujący na sztucznej inteligencji system diagnostyczny zaprojektowany specjalnie dla tej maszyny. Opisano struktury i typy przebadanych sieci neuronowych i wskazano najskuteczniej działające. W ostatniej części artykułu przedstawiono wnioski dotyczące działania zaprojektowanego i przetestowanego system diagnostycznego.

Słowa kluczowe

mikrofrezowanie, system diagnostyczny, sztuczne sieci neuronowe

Bibliografia

 1. Wang L., Gao R.X.. Condition Monitoring and Control for Intelligent Manufacturing. Springer-Verlag, London 2006.
 2. Howe R.T., Micro systems research in Japan, World Technology Evaluation Center (WTEC), 2003.
 3. [www.moriseiki.com] - Mori Seiki The Machine Tool Company (January 2013).
 4. [www.kugler-precision.com] - Kugler GmbH Prazisionsmaschinen, Mikrobearbeitung, Ultraprazisionsmaschinen. Messtechnik (January 2013).
 5. [www.kern-microtechnic.com] Micro- und Feinwerktechnik. Maschinenbau und Auftragsfertigung (January 2013).
 6. Bang Y.B., Lee K., Oh S.. 5-Axis micro milling machine for machining micro parts, “Advanced Manufacturing Technology”. 2004.
 7. Okazaki Y., Mishima N., Ashida K.. Microfactory - concept, history, and developments, „Journal of Manufacturing Science and Engineering”. Vol. 126, 837-844, 2004.
 8. Kussul E.. Baidyk T., Ruiz-Huerta L., Caballero-Ruiz A., Velasco G., Kasatkina L.. Micromcchanical engineering: a basis of the low-cost manufacturing of mechanical micro devices using micro equipment, „Journal of Micromechanics and Microengineering”, Vol. 6, 410-425, 1996.
 9. Kussul E., Baidyk T., Ruiz-Huerta L., Caballero-Ruiz A.. Velasco G., Kasatkina L., Development of micromachine tool prototypes for micro factories, „Journal of Micromechanics and Microengineering”, Vol. 12, 795-812, 2002.
 10. Gegg B.C.. Suh C.S., Luo A.C., Machine Tool Vibrations and Cutting Dynamics, Springer. 2011.
 11. Lee K.B., Principles of Microelectromechanical Systems, Wiley-IEEE Press. 2010.
 12. Isermann R., Fault Diagnosis Applications, Springer, 2011.