Idea of adaptive control implementation in anti-corrosion protection systems of underground steel structures

eng Artykuł w języku angielskim DOI:

wyślij Paweł Sokólski SPZP CORRPOL, Gdańsk

Pobierz Artykuł

Abstract

The paper discusses the use of modern control methods such as adaptive regulator in anti-corrosion protection systems. Based on available market solutions in the neld of cathodic protection, an "intelligent" control system, which increases protection eaectiveness, while minimalizing the currents flowing in the system, is proposed.

Keywords

adaptive control, anti-corrosion protection, identification, microcontroller

Sterowanie adaptacyjne w ochronie przed korozją stalowych konstrukcji podziemnych

Streszczenie

W artykule przedstawiono propozycję zastosowania nowoczesnych metod sterowania, takich jak sterowanie adaptacyjne, w ochronie przed korozją. W oparciu o dostępne na rynku rozwiązania z zakresu ochrony katodowej zaproponowano system "inteligentnego" sterowania w celu zwiększenia skuteczności ochrony przy jednoczesnej minimalizacji płynących w układzie prądów dzięki dokładnej znajomości obiektu sterowania.

Słowa kluczowe

identyfikacja, mikrokontroler, ochrona przed korozją, sterowanie adaptacyjne

Bibliografia

  1. Sokólski W., Sokólski P., Intelligently controlled drainage, [in:] Proceedings of XII National Conference - Corrosion Measurements in Electrochemical Protection, Jurata, 2012, 155-166.
  2. Sokólski W., Charakterystyki drenaży elektrycznych, [in:] Proceedings of VI National Conference - Corrosion Measurements in Electrochemical Protection, SEP, Jurata, 2000, 151.
  3. Sokólski W., Metoda korelacyjna badania prądów błądzących. Piętnaście lat doświadczeń, [in:] Proceedings of IV National Conference - Corrosion Measurements in Electrochemical Protection, SEP, 1996, Jurata; “Ochrona przed Korozją” 5/1997, 126-130.
  4. Sokólski P., Implementacja krzepkich metod estymacji dla celów regulacji predykcyjnej typu MPC, master’s thesis, Gdańsk University of technology, Gdańsk, 2011.