Modelowanie sieci wydzielonych z możliwością kształtowania przebiegów napięć fazowych i stanów awaryjnych

pol Artykuł w języku polskim DOI:

wyślij Tomasz Bakoń Zakład Gospodarki Energetycznej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono uniwersalny model laboratoryjny sieci wydzielonej zasilanej za pomocą przekształtnika tranzystorowego. Stanowisko to umożliwia dowolne kształtowanie przebiegów napięć fazowych, dynamiczne zmiany konfiguracji sieci i odbiorników oraz modelowanie stanów awaryjnych.

Słowa kluczowe

modelowanie, przekształtnik, sieć wydzielona, zwarcie

Modeling of separate grids with possibility of phase voltage waveforms and faults shaping

Abstract

This paper presents universal laboratory model of separated grid powered by IGBT converter. Constructed laboratory setup allows free shaping of phases voltage waveforms, dynamic grid and load reconfiguration also short-circuits, faults and errors modeling.

Keywords

converter, fault, modeling, separate grid

Bibliografia

  1. PN-EN 50160:2010+AC:2011, Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych.
  2. PN-EN 61000, Kompatybilność elektromagnetyczna (zbiór norm).
  3. Bakoń T., Staudt V., Steimel A., New Detection Method for Earth Faults in Three-Phases Four-Wire Utility Grids, [in:] 10th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipments OPTIM’06, Vol. 1 Electrotechnics, ISBN 978-973-635-703-9, Transilvania University 2006, 197-204.
  4. Bakoń T., Szybka detekcja typu i miejsca uszkodzenia w sieciach zasilanych przekształtnikami tranzystorowymi, Metrologia dziś i jutro, Politechnika Gdańska, ISBN 83-911669-5-3, 2009, 371-380.
  5. Niederspannungskabel, Materiały katalogowe firmy Nexans, Cortaillod 2002.
  6. Bakoń T., System kontrolno-pomiarowy zintegrowany z logiką przekształtnika tranzystorowego, Metrologia dziś i jutro, Politechnika Wrocławska, ISBN 83-7493-539-5, 2010, 163-173.