Niestandardowy sposób wymiany danych w hierarchicznym systemie sterowania dla orientowanych ogniw słonecznych

pol Artykuł w języku polskim DOI:

wyślij Krzysztof Oprzędkiewicz *, Kamil Szumlański **, Marcin Szejki * * AGH Akademia Górniczo-Hutnicza ** Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "SKAMER-ACM" Sp. z o.o., Tarnów

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W pracy zaprezentowano system wymiany danych między aplikacją SCADA i mikrokontrolerowym sterownikiem zespołu orientowanych ogniw słonecznych. Aplikacja SCADA została przygotowana w środowisku Wonderware InTouch, sterownik został zbudowany na mikrokontrolerze STM-32L. Opracowany system wymiany danych zawiera dedykowany driver komunikacyjny oraz bazę danych. Wykonane testy wykazały poprawność zaproponowanych rozwiązań. Zaproponowane rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie w każdej sytuacji, gdy korzystne jest połączenie aplikacji SCADA z mikrokontrolerem.

Słowa kluczowe

mikrokontroler, ogniwo słoneczne, SCADA

Non-standard method for data exchange in the hierarchical control system for oriented PV

Abstract

In the paper a data exchange system between SCADA application and microcontroller-based controller for oriented PV system is presented. The SCADA application was built with the use of Wonderware InTouch, the controller was constructed with the use of STM-32L microcontroller. The data exchange system contains dedicated communication driver and a database. After tests it turn out, that all proposed solutions were proper and the system runs correctly. The proposed solutions can be applied in each situation, when a microcontroller-based control unit is applied.

Keywords

microcontroller, oriented PV system, SCADA

Bibliografia

 1. Duszeńko A., Budowa i zastosowanie interfejsów ODBC - JDBC, mat. do przedmiotu „Bazy Danych”, Politechnika Śląska, 2010, dostępne pod adresem: zti.polsl.pl/bd3wsz/ODBC_JDBC.pdf.
 2. Troelsen A., Język C# 2008 i platforma NET 3.5, PWN, 2009.
 3. Szumlański K., Szejki M., System wymiany danych pomiędzy aplikacją SCADA i dedykowanym systemem sterowania bazującym na mikrokontrolerze, praca dyplomowa magisterska, zrealizowana na Wydziale EAIiE AGH w 2012 r. pod kierunkiem K. Oprzędkiewicza.
 4. [http://msdn.microsoft.com/netframework].
 5. [http://wsi.edu.pl/~sismolna/xml.htm].
 6. [www.codewalkers.com/c/a/Miscellaneous/Using-SOAP-with-PHP/].
 7. [www.controlengineering.pl].
 8. [www.cs.put.poznan.pl/csobaniec/edu/rso/rpc.pdf].
 9. [www.ethernetprzemyslowy.pl].
 10. [www.mysql.com/products/connector].
 11. [www.wunderground.com/weather/api/d/documentation.html].
 12. [www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508].