Pracownia Zawieszeń Magnetycznych Laboratorium Badań Napędów Lotniczych WAT

pol Artykuł w języku polskim DOI:

Aleksander Olejnik , Krzysztof Falkowski , wyślij Maciej Henzel Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule opisane zostały efekty realizacji projektu POIG.02.02.00-14-022/09 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego głównym celem było utworzenie w Wojskowej Akademii Technicznej Laboratorium Badań Lotniczych. W Laboratorium powstała m.in. Pracowania Zawieszeń Magnetycznych, która będzie prowadzić unikalne w skali Kraju i Unii Europejskiej numeryczne oraz doświadczalne badania nad opracowywaniem pasywnych i aktywnych zawieszeń magnetycznych, ich optymalizacją, sterowaniem, zasilaniem itp. Działalność Laboratorium będzie nakierowana na rozwiązywanie problemów napędów lotniczych i w istotny sposób przyczyni się do rozwiązywania problemów eksploatacyjnych, umożliwi modernizację testowanych konstrukcji, jak również projektowanie nowych.

Słowa kluczowe

silnik lotniczy, zawieszenia magnetyczne

Magnetic Suspension Workroom of Aircraft Engine Laboratory in Military University of Technology

Abstract

In the paper are presented results of realization in Military University of Technology of The Innovative Economy Programme. The main goal of the project is organization of the Aircraft Engines Research Laboratory. There are the Magnetic Suspension Workroom. There are realized the unique in Poland and European Union research investigations under passive and active magnetic suspensions, their optimization, control, supplying, etc. The Engine Laboratory will find solutions of operation problems, reliability of constructions. It makes possible modernization of investigated constructions and designing practical of new applications.

Keywords

aircraft engine, magnetic suspension

Bibliografia

  1. Gosiewski Z., Falkowski K., Multifunctional Magnetic Bearings, Monograph 19 of the Scientific Library of the Aviation Institute, Warsaw, 2003, (in Polish).
  2. Falkowski K., Henzel M., High efficiency radial passive magnetic bearing, “Solid State Phenomena”, Vol. 164 - Mechatronic Systems and Materials: Mechatronic Systems and Robotics, 2010, Trans Tech Publications Ltd, Zurich, 360-365, ISBN/ ISBN-13:3-908451-84-1 / 978-3-908451-84-6
  3. Henzel M., Żokowski M., Olejnik A., The new construction of actuators for More Electric Aircraft, [in:] The 6th International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM 2010, Opole, Poland.
  4. Henzel M., Falkowski K., Żokowski M., The analysis of the control system for the bearingless induction electric motor, “Journal of Vibroengineering”, ISSN 1392-8716, March 2012. Volume 14, ISSUE 1, ISSN 1392-8716.
  5. The research report of scientific research under grant No. O N509 032736, (in Polish).