Wireless control and directional navigation of a road header in drilling process

eng Artykuł w języku angielskim DOI:

Andrzej Halama , wyślij Piotr Loska , Piotr Szymała Institute of Innovative Technologies EMAG, Katowice, Poland

Pobierz Artykuł

Abstract

Careful observations of the global mining industry development trends, in terms of the needs and expectations of mining machinery and equipment, led the Institute of Innovative Technologies EMAG to undertake work to introduce innovative solutions in the new diagnostics and control system for road headers. In this paper we will discuss new wireless control system and extensive diagnostics of the machine, based on the SKD-2M system, with an innovative solution for directional navigation of excavation axis of road header. Solution used in the SKD-2M with technologies for monitoring stroke fore and guiding roadheader, will increase the capacity of the machine utilization, by increasing the degree of automation and prediction parameters of drill machine corresponding to the momentary conditions of mining. System will also limit damage resulting from improper use, reduce energy consumption in mining process, improve safety and will affect positively the efficiency of roadways drill, which is important, in relation to the prospects of the application of the system to eastern markets.

Keywords

control, diagnostic system, drilling, roadheader, wireless

Bezprzewodowe sterowanie oraz kierunkowa nawigacja kombajnu w procesie drążenia wyrobisk korytarzowych

Streszczenie

Baczne obserwacje światowych trendów rozwoju branży wydobywczej, w aspekcie potrzeb i oczekiwań użytkowników maszyn i urządzeń górniczych, spowodowały, że Instytut Technik Innowacyjnych EMAG podjął prace mające na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w nowym systemie diagnostyki i sterowania maszyn przeznaczonych do drążenia wyrobisk korytarzowych. W artykule omówiono nowy układ bezprzewodowego sterowania i rozbudowanej diagnostyki maszyny, w oparciu o system SKD-2M, z innowacyjnym rozwiązaniem umożliwiającym kierunkową nawigację kombajnu chodnikowego w osi wyrobiska. Zastosowane w systemie SKD-2M rozwiązania z technologiami monitorowania obrysu przodka oraz prowadzeniem maszyny w wyrobisku, w odniesieniu do większości obecnych systemów, przez zwiększenie stopnia automatyzacji drążenia i predykcji parametrów pracy maszyny odpowiadających chwilowym warunkom urabiania, pozwoli na podniesienie stopnia wykorzystania potencjału technicznego maszyny. Nastąpi również ograniczenie zużycia maszyny wynikającego z niewłaściwej eksploatacji, zmniejszenie energochłonności procesu urabiania oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przodku chodnikowym. Wpłynie to korzystnie na efektywność drążenia wyrobisk korytarzowych, co ma istotne znaczenie, w związku z rysującą się perspektywą zastosowania systemu na rynkach wschodnich.

Słowa kluczowe

bezprzewodowe, drążenie wyrobisk, kombajn chodnikowy, sterowanie, system diagnostyczny

Bibliografia

  1. Kozieł A., Jasiulek D., Stankiewicz K.. Bartoszek S., Inteligentne systemy mechatroniczne w maszynach górniczych, „Napędy i Sterowanie”, 2/2012.
  2. Halama A., Loska P., Szymała P., Przeprowadzenie badań oraz modernizacja dostosowawcza systemu sterowania, diagnostyki kombajnów chodnikowych SKD-2. Dokumentacja EMAG, Katowice 2011.
  3. Jagiełło A.. Nowak P., Wpływ wprowadzania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych na bezpieczeństwo pracy, „Napędy i Sterowanie”, 7-8/2011.
  4. Korczyński M., Zlotos J., Układy sterowania i napędowe kombajnów chodnikowych produkowanych przez WAMAG, „Napędy i Sterowanie”, 7-8/2011.