Zdolność pomiarowa przyrządu

pol Artykuł w języku polskim DOI:

wyślij Paweł Fotowicz Główny Urząd Miar

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Zdolność pomiarowa jest wskaźnikiem umożliwiającym ocenę jakości metrologicznej przyrządu. Miarą zdolności pomiarowej przyrządu jest niepewność rozszerzona obliczana po wykonaniu pomiaru na wzorcu pomiarowym. W budżecie niepewności uwzględnia się obok składowej przypadkowej również składową systematyczną w postaci odchylenia pomiarowego. Skumulowaną niepewność odnosi się do wartości granicznej, którą może być największy błąd dopuszczalny.

Słowa kluczowe

niepewność pomiaru, zdolność pomiarowa

Capability of measurement instrument

Abstract

Capability of measurement instrument is an indicator enabling evaluation of metrological quality of instrument. The measure of the capability is an expanded uncertainty calculating after measurement on the standard. The uncertainty budget consists both random and systematical eaects as a bias. The aggregated uncertainty is related to limited value. This limited value may be a maximum permissible error.

Keywords

measurement capability, uncertainty

Bibliografia

  1. Statistical methods in process management - Capability and performance - Part 7: Capability of measurement processes. ISO/FDIS 22514-7, 2012.
  2. Guide to the expression of uncertainty in measurement. JCGM 100:2008.
  3. Supplement 1 to the Guide to the expression of uncertainty in measurement - Propagation of distributions using a Monte Carlo method. JCGM 101:2008.