Układ tomografu wiroprądowego wysokiej rozdzielczości oraz możliwości filtracji sygnału pomiarowego

pol Artykuł w języku polskim DOI:

Jacek Salach , wyślij Roman Szewczyk Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Warszawska

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono budowę opracowanego tomografu wiroprądowego wysokiej rozdzielczości do badania obiektów o kształcie zbliżonym do cylindrycznego. W tomografie zastosowano specjalizowany miernik przesunięcia fazowego oraz nowoczesny mikrokontroler o architekturze ARM. Wyniki zrealizowanych badań wykazały, że filtry liniowe (np. filtr Butterwortha) nie umożliwiają poprawy jakości sygnału pomiarowego w tomografie wiroprądowym. W artykule przytoczono wytyczne do opracowania filtracji nieliniowej minimalizującej wpływ zakłóceń impulsowych na wyniki pomiaru.

Słowa kluczowe

badania nieniszczące, tomografia wiroprądowa

High resolution eddy current tomography setup and possibilities of its signal filtering

Abstract

Paper presents developed, high resolution eddy current tomography setup for testing of cylindrical objects. In developed tomograph, specialized phase shift measuring system was applied together with ARM microcontroller. Experimental results indicated, that linear filters (such as Butterworth filter) don't enable increasing of signal quality. Paper presents guidelines for development of non-linear filter for removing pulse disruptions in measuring signal.

Keywords

eddy current tomography, non-destructive testing

Bibliografia

  1. Soleimani M., Tamburrino A., Shape reconstruction in magnetic induction tomography using multifrequency data, “International Journal of Informaton and Systems Sciences”, Vol. 2, No. 3, 2006, 343-353.
  2. Premel D., Mohammad-Djafari A., Eddy current tomography in cylindrical geometry, “IEEE Transactions on Magnetics”, Vol. 31, No. 3, 1995, 2000-2003.
  3. Soleimani M., Simultaneous reconstruction of permeability and conductivity in magnetic induction tomography, “Journal of Electromagnetic Waves and Applications”, Vol. 23, No. 5-6. 2009, 785-798.
  4. Sawicki M., Wujek P., Mikrokontrolery LPC1100, BTC 2011.
  5. Tamburrino A., Rubinacci G., Fast methods for quantitative eddy-current tomography of conductive materials, “IEEE Transactions on Magnetics”, Vol. 42, No. 8, 2006, 2017-2028.
  6. Ioan D., Rebican M., Numerical model for eddycurrent testing of ferromagnetic steel parts, “IEEE Transactions on Magnetics”, Vol. 38, No. 2, 2002, 629-632.