Zastosowanie niedrogich modułów bezprzewodowych do sterowania oświetleniem

pol Artykuł w języku polskim DOI:

wyślij Leszek Jarzębowicz , Marek Kuciński Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule zaprezentowano niedrogi system zdalnego sterowania oświetleniem w budynku. Dokonano krótkiego przeglądu dostępnych na rynku, gotowych rozwiązań. Zaproponowano własną strukturę sterowania wykorzystując tanie moduły bezprzewodowe. Przedstawiono projekt najistotniejszych elementów systemu. Omówiono sposób oprogramowania modułów oraz nadrzędną aplikację sterującą. Artykuł zawiera ocenę systemu, z uwzględnieniem możliwości modyfikacji i usprawnień.

Słowa kluczowe

inteligentny budynek, moduły bezprzewodowe, pasmo 868 MHz, sterowanie oświetleniem, sterowanie radiowe

Application of low-cost wireless modules in home lighting automation

Abstract

The paper presents a low-cost remote control of house lighting system. A short overview on the market ready-to-use solutions is included. Proposed control structure, using low-cost wireless modules is described. A project of the most important elements of the system is described. Software development process is presented. Article is summarized by the assessment of the system with an indication of possible modifications and improvements.

Keywords

868 MHz band, home automation, lighting control, radio control, wireless modules

Bibliografia

  1. Wang S., Intel ligent Buildings and Building Automation, Spon Press, USA 2010.
  2. Anatory J., Theethayi N., Broadband Power-line Communication Systems - Theory and Applications, WIT Press, UK 2010.
  3. Elahi A., Gschwender A., ZigBee Wireless Sensor and Control Network, Prentice Hall, USA, 2009.
  4. Hope Microelectronics: RFM22B/23B ISM Transceiver Module. www.hoperf.com, 2006.
  5. STMicroelectronics: RM0008 Reference Manual for STM32F101xx, STM32F102xx, STM32F103xx, STM-32F105xx and STM32F107xx www.st.com, 2009.