Budowa i testowanie modułów funkcjonalnych w programie Arena do modelowania i sterowania wybranymi obiektami systemu produkcyjnego

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_209-210/106

Grzegorz Madej , wyślij Waldemar Małopolski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono metodę budowania nowych modułów funkcjonalnych w programie symulacyjnym Arena. Opracowano dwa moduły symulujące działanie dwóch złożonych obiektów transportowych przykładowego systemu produkcyjnego i przystosowano te moduły do współpracy ze sterownikami PLC. Zbudowano model symulacyjny z użyciem nowych modułów i przeprowadzono sterowanie ich działaniem za pomocą sterownika PLC. 

Słowa kluczowe

integracja, plc, programowanie, symulacja, testowanie

Construction and testing the functional modules in Arena software for modeling and control of selected objects of the production system

Abstract

The article presents a method to build new functional modules in the Arena simulation software. Two modules have been developed to simulate the operation of two complex objects of transport in exemplary production system. These modules were adapted to interact with PLCs. Simulation model was built using the new modules and control their operation was carried out by the PLC controller.

Keywords

integration, plc, programming, simulation, testing

Bibliografia

  1. [www.arenasimulation.com] – Arena simulation software (18 listopada 2013).
  2. [www.mathworks.com] – MathWorks (18 listopada 2013).
  3. [www.promodel.com] – ProModel (18 listopada 2013).
  4. [www.simul8.com] – SIMUL8 (18 listopada 2013).
  5. [www.vensim.com] – Vensim (18 listopada 2013).
  6. [www.vissim.com] – VisSim (18 listopada 2013).
  7. Kasprzyk J., Programowanie sterowników przemysłowych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.
  8. Kelton W.D., Sadowski R.P., Sadowski D.A., Simulation with Arena, McGraw-Hill, New York 2004.
  9. Małopolski W., Madej G., Testowanie programów dla PLC w środowisku symulacyjnym Arena, „Pomiary Automatyka Robotyka”, Nr 2, 2012, 424–428.
  10. Sałat R., Korpysz K., Obstawski P., Wstęp do programowania sterowników, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2010.