Wielofunkcyjna platforma mobilna

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_211/80

wyślij Szymon Kochanowski Koło Naukowe Automatyki i Robotyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Białostocka

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W pracy opisano wielofunkcyjną, autonomiczną platformę mobilną. Przedstawiono konstrukcję, napęd oraz podstawowe właściwości urządzenia, takie jak możliwość pracy w trybie automatycznym, trybie typu LineFollower oraz trybach zdalnej kontroli realizowanych za pomocą pilota pracującego w standardzie RC5 oraz modułu Bluetooth.

Słowa kluczowe

mikrokontroler, platforma mobilna, sterowanie zdalne

Multifunctional mobile platform

Abstract

The paper presents description of a multifunctional mobile platform. The possibilities of the control of the device have been described. The platform can be extended by the vision system and active suspension system.

Keywords

microcontroller, mobile platform, remote control

Bibliografia

  1. Czerwiński A., Akumulatory, baterie, ogniwa, Wyd. WKiŁ 2012.
  2. Doliński J., Mikrokontrolery AVR w praktyce, Wyd. BTC, Legionowo 2008.
  3. Kardaś M., Mikrokontrolery AVR. Język C – podstawy programowania, Wyd. ANTEL, Szczecin 2011.
  4. Przepiórkowski J., Silniki elektryczne w praktyce elektronika. Wyd. BTC, Warszawa 2007.
  5. Siegwart R., Nourbakhsh I. R., Introduction to autonomus mobile robots, MIT, 2004.
  6. www.forbot.pl.