Algorytm redukcji szumów w nagraniach dźwiękowych z wykorzystaniem podziału sygnału na składowe harmoniczne i stochastyczne

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_215/71

wyślij Piotr Kardasz Wydział Elektryczny, Politechnika Białostocka

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono algorytm redukcji szumów w nagraniach dźwięku, wykorzystujący podział sygnału dźwiękowego na składowe harmoniczne i stochastyczne. Tego rodzaju podział sygnału na składowe pozwala na obniżenie poziomu szumów w nagraniu przy ograniczeniu występowania zjawiska znanego jako musical noise. Proponowany algorytm został przetestowany przy użyciu kilku sygnałów, w tym fragmentu rzeczywistego nagrania zapisanego na nośniku magnetycznym. Przedstawione zostały wyniki testów oraz zarysowane zostały kierunki dalszych badań.

Słowa kluczowe

algorytm, dźwięk, nagranie, redukcja szumów, składowe harmoniczne

A Noise Reduction Algorithm Using Division of the Signal Into Harmonic and Stochastic Components

Abstract

This article presents the method of determining the relative slip of the pneumatic wheel of car on a single-roller of chassis dynamometer. It was established that the relative slip can be treated as a systematic error, which substantially affects the measurement of power on a chassis dynamometer. Relative slip was determined by using specially developed measurement system which is based on microcontroller STM32. It presents problems associated with calibration of counting systems, where the objective is to obtain the smallest measurement uncertainty.

Keywords

algorithm, configuration, noise reduction, recording, sound

Bibliografia

  1. Iwanicka B., Koprowski E., Kasety magnetofonowe i magnetowidowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1988.
  2. Vademecum techniki audio-video – zapisywanie i odtwarzanie dźwięku, praca zbiorowa pod red. Z. Dackiewicz, WNT, Warszawa 1991.
  3. Lindsay P.H., Norman D.A., Procesy przetwarzania informacji u człowieka, PWN, Warszawa 1991.
  4. Wesołowski F., Zasady muzyki, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1998.
  5. Zieliński T.P., Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005.
  6. Kardasz P., Algorytm redukcji zakłóceń quasistacjonarnych w zabytkowych nagraniach dźwięku., Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, Nr 80 (2014), 101–108.
  7. Kardasz P., Wykorzystanie zakłóceń quasistacjonarnych w celu redukcji nierównomierności przesuwu taśmy w nagraniach dźwięku na nośnikach magnetycznych. Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, Nr 80 (2014), 109–114.
  8. Kardasz P., Algorytm identyfikacji składowych sinusoidalnych złożonego sygnału na podstawie jego losowo pobranych próbek. Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, nr 76 (2013), 197–203.