Koncepcja budowy prototypu mobilnej platformy inspekcyjnej dedykowanej do pracy w kopalniach

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_219/57

wyślij Maciej Cader*, Leszek Kasprzyczak** * Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa ** Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki prac projektu badawczego, którego celem było zrealizowanie mobilnej platformy inspekcyjnej (MPI). Zadaniem MPI jest monitoring stref zagrożonych wybuchem w kopalniach węgla kamiennego. W artykule opisano koncepcję budowy platformy bazującą na normach zharmonizowanych z dyrektywą ATEX.

Słowa kluczowe

dyrektywa ATEX, koncepcja budowy, kopalnia węgla kamiennego, Mobilna Platforma Inspekcyjna

The Concept of Building a Prototype of the Mobile Inspection Platform Dedicated for Use in Coal Mines

Abstract

The article presents the results of a research project whose aim was to realize mobile platform inspection (MPI). MPI task is to monitor hazardous areas in underground coal mines. The article describes the concept of building a platform based on harmonized standards with the ATEX Directive.

Keywords

ATEX Directive, cole mine, concept of building, mobile inspection platform

Bibliografia

  1. Kasprzyczak L., Szwejkowski P., Nowak D., Cader M., Analiza funkcji bezpieczeństwa i dobór napędów dla górniczej Mobilnej Platformy Inspekcyjnej, „Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe”, Nr 2/2015 (106), Katowice, 99–106.
  2. Kasprzyczak L., Nowak D., Gołąbek A., Przegląd inspekcyjnych robotów górniczych, „Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa”, 9(511)/2013, 31–36.
  3. Green J., Mine rescue robots requirements. Outcomes from an industry workshop, 6th Robotics and Mechatronics Conference (RobMech), 2013, 111–116, DOI: 10.1109/RoboMech.2013.6685501.
  4. Kasprzyczak L., Trenczek S., Cader M., Robot for monitoring hazardous environments as a mechatronic product, “Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems JAMRIS”, Vol. 6, No. 4, 2012, 57–64.
  5. Murphy R., Kravitz J., Stover S., Shoureshi R., Mobile robots in mine rescue and recovery, IEEE Robotics & Automation Magazine, Vol. 16, No. 2, 2009, 91–103, DOI: 10.1109/MRA.2009.932521.