Zastosowanie przenośnego systemu ekspertowego z rzeczywistością rozszerzoną do obsługi statku powietrznego

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_219/69

wyślij Piotr Golański, Marek Szczekala Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Artykuł dotyczy problematyki wspomagania procesu obsługi i diagnostyki statków powietrznych. Przedstawiono w nim możliwość zastosowania nowoczesnych technologii ułatwiających i zwiększających bezpieczeństwo ich obsługi. Do realizacji tego celu zaproponowano mobilne urządzenie doradcze z zaimplementowanym systemem ekspertowym, wyposażonym w interfejs użytkownika oparty na technologii rozszerzonej rzeczywistości. Omówiono budowę systemu oraz sposób jego wykorzystania na przykładzie symulatora diagnostycznego samolotu M-28.

Słowa kluczowe

obsługa statku powietrznego, rzeczywistość rozszerzona, systemy ekspertowe, systemy mobilne

An Application of a Mobile Expert System with Augmented Reality Interface for Aircraft Maintenance Support

Abstract

The paper concerns on the problem of the supporting airplane diagnostic and maintenance processes. It presents the possibility of the using the modern technologies that can be used to facilitate and augment safety of the airplane maintenance operations. For this goal, it proposed a mobile device including expert system and equipped with user interface based on the augmented technologies. It discussed system structure and the way of his utilization for the M-28 diagnostic simulator.

Keywords

airplane maintenance, augmented reality, expert systems, mobile systems

Bibliografia

 1. Dapeng T., Li Peiyu L., Pan Xiaohong P., Embedded Fault Diagnosis Expert System Based on CLIPS and ANN, Computational Science – ICCS 2007 Lecture Notes in Computer Science, Volume 4490, 2007, 957–960.
 2. Giarratano J.C., CLIPS – User’s Guide, 2002.
 3. Goldstone W., Projektowanie gier w środowisku Unity 3.x, Helion, 2013.
 4. Haller M., Billinghurst M., Thomas B., Emerging technologies of augmented reality – interfaces and design, Idea Group Inc., 2007, DOI: 10.4018/978-1-59904-066-0.
 5. Henderson S., Feiner S., Exploring the Benefits of Augmented Reality Documentation for Maintenance and Repair. “IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics”, Vol. 17, No. 10, 2011, 1355–1368, DOI: 10.1109/TVCG.2010.245.
 6. Knöpfle C., Weidenhausen J., Chauvigne L., Stock I., Template Based Authoring for AR Based Service Scenarios, Proc. IEEE Virtual Reality, 2005, 237–240, DOI: 10.1109/VR.2005.1492779.
 7. Long H., Wang X., Aircraft fuel system diagnostic fault detection through expert system, Proc. IEEE Sixth World Congress on Intelligent Control and Automation, 2008, 7104–7107, DOI: 10.1109/WCICA.2008.4594020.
 8. Wójcicki T., Supporting the diagnostics and maintenance of technical devices with augmented reality, “DIAGNOSTYKA”, Vol. 15, No. 1, 2014, 43–47.
 9. Yan C., Ma S., Zhou G., Fang J., Fault Diagnostic Expert System of Rolling Element Bearing Based on CLIPS, “Journal of Information and Computational Science”, Vol. 10, No. 10, 2013, 3053–3062, DOI: 10.12733/jics20101806.
 10. Sprawozdanie z pracy: Badanie możliwości wykorzystania urządzeń mobilnych i ich systemów operacyjnych jako sterowników dla aplikacji szkoleniowych z wykorzystaniem poszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality), Biblioteka ITWL 8038/50, Warszawa 2014.
 11. Vuforia Developer Portal – [https://developer.vuforia.com].
 12. Unity – Game Engine – [http://unity3d.com].