Wyniki badań dokładności współrzędnościowych ramion pomiarowych

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_223/57

wyślij Eugeniusz Ratajczyk Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Wydział Inżynierii i Zarządzania

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Na początku krótko opisano budowę ramienia pomiarowego w odniesieniu do głównych jego zespołów. Przedstawiono oprogramowanie pomiarowe PowerINSPECT oraz zaprezentowano element w postaci tzw. kostki szkoleniowej z zaznaczeniem parametrów, które podlegały badaniom. Artykuł zawiera syntetyczny opis procedury pomiarowej, wyniki pomiarów i ich interpretację.

Słowa kluczowe

oprogramowanie, PowerINSPECT, współrzędnościowe ramię pomiarowe

Results of coordinate measuring arms' accuracy testing

Abstract

At first the construction of the measuring arm with reference to its main units was briefly described. The PowerINSPECT measurement software was presented. Also a part in the form of so called training cube with selected for tests parameters was presented. The article contains a synthetic description of the measurement procedure, measurement results and their interpretation.

Keywords

coordinate measuring arms, PowerINSPECT, software

Bibliografia

 1. Ratajczyk E., Woźniak A., Współrzędnościowe systemy pomiarowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2016.
 2. Ratajczyk E., Modyfikacja i nowe rodzaje współrzędnościowych ramion pomiarowych. „Mechanik”, Nr 8–9/2014, 583–591; Nr 10/2014, 759–767.
 3. Ratajczyk E., Współrzędnościowe ramiona pomiarowe – rodzaje, parametry, zastosowania, testy dokładności. „Mechanik”, Nr 8–9/2014, 315–325.
 4. Sładek J., Ostrowska K., Sokoal G., Kmita A., Wzorcowanie współrzędnościowych ramion pomiarowych (WRP). „Acta Mechanica et Automatica“. Vol. 1, No. 2, 2007.
 5. Sładek J., Ostrowska K., Gaska A., Wirtualne współrzędnościowe ramię pomiarowe (WWRP). „Pomiary Automatyka Kontrola”, R. 56, Nr 01/2010, 75–77.
 6. Wojtyła M., Niepewność pomiaru przewodów metalowych giętych z wykorzystaniem ramienia pomiarowego z głowicą bezstykową typu V. „Przegląd Mechaniczny”, Nr 9/2007 Supl., 170–174.
 7. Ratajczyk E., Współrzędnościowe ramiona pomiarowe w zastosowaniach przemysłowych. „Pomiary Automatyka Robotyka”, Nr 3/2012, 16–22.
 8. Nikon Metrology: www.nikonmetrology.com. Smart-Solutions: www.smart-solutions.pl
 9. Renishaw (W. Brytania): www.renishaw.com. Renishaw Sp.z o.o.: www.renishaw.pl
 10. Ratajczyk E., Zawacki M., Accuracy tests of measuring arms – is it possible to compare ASME and ISO standard requirements. VIII International Scientific Conference Coordinate Measuring Technique. Bielsko-Biała, April 2008. Proc. (ISBN 978-83-60714-40-9), 137–146.
 11. Dobosz M., Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT. Warszawa 2001.