Internet Rzeczy – przykład implementacji protokołu LoRaWAN

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_232/61

wyślij Andreas Kowol Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono proces konfiguracji mikroukładów LoPy do komunikacji radiowej, za pośrednictwem protokołu LoRaWAN. Mikroukłady umieszczono na podstawkach Pyscan firmy Pycom. Jeden zestaw zaprogramowano jako bramka komunikacyjna zwracająca otrzymane dane do portalu The Things Network przez wbudowany moduł Wi-Fi realizujący połączenie internetowe. Drugi zestaw pełni rolę zdalnego czujnika przesyłającego informacje o natężeniu oświetlenia. Dokonano rejestracji urządzeń w sieci TTN oraz zaimplementowano bazę danych. Baza danych pozwala na pobieranie wpisów przez REST API. Bramka została udostępniona na mapie dla innych użytkowników i stanowi bezpłatny punkt dostępu do sieci TTN. Programowania mikroukładów dokonano za pomocą języka MicroPhyton w środowisku Atom. Zrealizowany układ umożliwia przesyłanie danych z czujników na znaczne odległości, przy zachowaniu niskiego kosztu utrzymania systemu i niskiego zapotrzebowania na energię.

Słowa kluczowe

internet rzeczy, komunikacja radiowa, LoPy, LoRaWAN, Pyscan, The Things Network

Internet of Things – an Example of Implementing the LoRaWAN Protocol

Abstract

The paper presents the process of LoPy chip configuration for radio communication using the LoRaWAN protocol. The microchips were placed on Pyscan extension board. One of the devices was programmed as a communication gate. The received data were transmitted to The Things Network portal via Internet connection. Second device was working as a remote sensor that transmits information of the light intensity to the gate. Devices were registered in the TTN network. Database was implemented in the project for easy access via REST API type of application.

Keywords

Internet of Things, LoPy, LoRaWAN, Pyscan, radio communication, The Things Network

Bibliografia

 1. A.I. Pop, U. Raza, P. Kulkarni, M. Sooriyabandara. Does B directional Traffic Do More Harm Than Good in LoRaWAN Based LPWA Networks?, GLOBECOM 2017 - 2017 IEEE Global Communications Conference, Dec. 2017
 2. Pinkas A. LoRa – energooszczędna, długodystansowa sieć w natarciu, https://www.magazynprzemyslowy.pl/produkcja/LoRa-energooszczedna-dlugodystansowa-siec-w-natarciu, 8726,1 [dostęp 19.05.2019]
 3. Abid-Ali A. Jak najlepiej podłączyć urządzenia do chmury – NB-IoT czy LoRaWAN?, https://mikrokontroler.pl/2018/02/09/najlepiej-podlaczyc-urzadzenia-chmury-nbiot-lorawan/ [dostęp 19.05.2019]
 4. Pycom.io, Dokumentacja modułu oPy, https://pycom.io/wp-content/uploads/2018/08/LoPy-specsheet.pdf [dostęp 19.05.2019]
 5. Pycom.io, Dokumentacja płytki rozszerzeń pyscan, https://docs.pycom.io/datasheets/boards/pyscan.html [dostęp 19.05.2019]
 6. Github.com, Przykłady producenta, https://github.com/pycom/pycom-libraries/archive/master.zip [dostęp 19.05.2019]
 7. Atom, Środowisko programistyczne, https://atom.io/ [dostęp 19.05.2019]
 8. Rs-online, Czym jest LoRaWAN?, https://pl.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=i/lora [dostęp 19.05.2019]
 9. The Things Network, Sieć oRa w Amsterdamie, https://www.thethingsnetwork.org/community/amsterdam/ [dostęp 19.05.2019]
 10. The Things Network, Inteligentne monitorowanie parkowania ciężarówek, https://www.thethingsnetwork.org/community/amsterdam/post/smart-parking-application-at-the-port-of-amsterdam [dostęp 19.05.2019]
 11. Sematech.com, Przykłady aplikacji z użyciem komunikacji radiowej opartej na protokole LoRa, https://www.semtech.com/lora/lora-applications/smart-cities [dostęp 19.05.2019]