Platforma pomiarowa do badania jakości działania lamp lotniskowych

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_232/5

Jakub Suder, Piotr Maciejewski, Kacper Podbucki, Tomasz Marciniak, wyślij Adam Dąbrowski Politechnika Poznańska, Instytut Automatyki i Robotyki, Zakład Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono opracowaną platformę pomiarową do badania jakości działania lamp lotniskowych. Urządzenie zostało skonstruowane w formie przyczepy dostosowanej do ciągnięcia przez samochód służb lotniskowych. Czujniki pomiarowe zabudowano jako matryce umieszczone pod spodem platformy, pod osłoną z gumy. Praca systemu jest nadzorowana przez mikrokomputer. Wyniki badania można obserwować na wbudowanym ekranie a także, dzięki transmisji bezprzewodowej, za pomocą urządzenia mobilnego. Weryfikację poprawności działania urządzenia przeprowadzono zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i podczas testów na drodze startowej oraz drogach kołowania Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Słowa kluczowe

badanie światłości, ICAO, ILS, lampy lotniskowe, lotnisko, PANSA, pas startowy, PAZP, platforma pomiarowa

Measuring Platform for Quality Testing of Airport Lamps

Abstract

The paper presents a developed measurement platform for testing the quality of airport lamps. The device was built in the form of a trailer for pulling through the airport service car. The sensor matrixes are placed under the platform under the rubber cover. The system’s operation is supervised by a microcomputer. The measurement results can be observed on the built-in screen, as well as, thanks to wireless transmission, by means of a mobile device. Verification of the correct operation of the device was carried out both in laboratory conditions and during tests on the runway and taxiways of the Poznań-Ławica Airport.

Keywords

airport, airport lamps, examination of the luminous intensity, ICAO, ILS, measuring platform, PANSA, runway

Bibliografia

 1. Specyfikacje Certyfikacyjne (CS) oraz Materiały Zawierające Wytyczne (GM) do Projektowania Lotnisk Wydanie 3, Załącznik do Decyzji nr 2016/027/R Dyrektora Wykonawczego EASA, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, 2016
 2. Novak T., Dudek J., Kolar V., Sokansky K., Baleja R., Solution of problems with short lifetime of airfield halogen lamps, 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), Kouty nad Desnou, 2017, 1–5, DOI: 10.1109/EPE.2017.7967298.
 3. PAC²V5 WiFi Photometric Airfield Calibration, [www.fbtechnology.com/en/pacsv5-system.html], dostęp: 12.07.2019.
 4. DALMAS AFL Analysis [www.dewitec.de/en/airport-technology/dalmas-afl-analysis], dostęp: 12.07.2019.
 5. Raspberry PI 3 model B, [www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b], dostęp: 12.07.2019.
 6. Strzelczyk P., Macek-Kamińska K., Kontroler lotu dla bezzałogowych obiektów latających, „Pomiary Automatyka Robotyka”, R. 19, Nr 4, 2015, 69–73, DOI: 10.14313/PAR_218/69.
 7. Bloudicek R., Power supply networks for the airport LED lights systems, IEEE/AIAA 36th Digital Avionics Systems Conference, St. Petersburg, FL, 2017, 1–5. DOI: 10.1109/DASC.2017.8102119.
 8. X4 Light Analyzer, [www.gigahertz-optik.de/de-de/produkt/X4], dostęp: 27.01.2018.
 9. Żagan W., Podstawy techniki świetlnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
 10. Node RED Programming Guide. [http://noderedguide.com], dostęp: 12.07.2019.
 11. Arduino Tutorials, [www.arduino.cc/en/Tutorial/HomePage], dostęp: 12.07.2019.
 12. Marciniak T., Dąbrowski A., Nauczanie zagadnień cyfrowego przetwarzania sygnałów z zastosowaniem modułów z mikrokontrolerem, „Przegląd Elektrotechniczny”, R. 94, Nr 9, 2018, 125–127, DOI: 10.15199/48.2018.09.30.
 13. Digital 16bit Serial Output Type Ambient Light Sensor IC BH1750FVI – Technical Note, ROHM Semiconductor, 2009.
 14. High Accuracy Ambient Light Sensor with I2C Interface, VEML7700, Vishay Semiconductors, 2016.
 15. AS7262 6-Channel Visible Spectral_ID Device with Electronic Shutter and Smart Interface, ams, 2017
 16. SIM28 Hardware Design, SimCOM, 2011.
 17. MPU-9250 Product Specification, InvenSense, Revision 1.0, 2016.
 18. Oprawa osi drogi startowej IDM 4582 Opis produktu, IDMAN, Safegate Group, wersja 1.0, 2010.
 19. Oprawa strefy przyziemienia IDM 4671 Opis produktu, IDMAN, Safegate Group, wersja 1.0, 2010.
 20. Oprawa osi drogi kołowania IDM 5582 Opis produktu, IDMAN, Safegate Group, wersja 1.0, 2012.