Zastosowanie analizy falkowej w defektoskopii wiroprądowej z impulsowym prądem wzbudzenia

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_233/5

wyślij Maria Wrzuszczak, Janusz Wrzuszczak Politechnika Opolska, Instytut Automatyki

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W publikacji przedstawiono zastosowanie przekształcenia falkowego do analizy sygnałów uzyskanych w wyniku badań metali nieferromagnetycznych z wykorzystaniem zjawiska prądów wirowych techniką PEC. Badania przeprowadzono na próbkach metali i stopów o znanej konduktywności z wadami wzorcowymi w formie nacięć o znanych (zmierzonych) wymiarach geometrycznych. Zarejestrowane przebiegi napięć wyjściowych z przetwornika wiroprądowego poddano analizie z wykorzystaniem transformat falkowych ciągłej i dyskretnej.

Słowa kluczowe

analiza falkowa, defektoskopia wiroprądowa z impulsowym prądem wzbudzenia

Application of Wavelet Analysis in Defectoscopy with Pulsed Eddy Current

Abstract

In the paper there are presented the results of an experimental research oriented towards solving defectoscopy problems applying continuous and discrete wavelet transform (CWT and DWT) for pulsed eddy current response analysis. The investigations has been performed on some sets of categories of material flaws made of different metals of, with various depth, width and regular/non regular shapes fabricated in form surface and subsurface defects. Detecting and recognizing selected types of flaws and classifying them due to derivation of distinguished features of the tested materials has been performed in an environment of MATLAB Wavelet Toolbox ver. 5.2 in the framework of Wavelet Analyzer functionality. The certain part of analysis was made out with Multiple 1D tool and Regression Estimation 1-D support taking advantage of their facilities. In fact some families of signal records exhibited correlation between lag versus reference signal and flaw properties, while in the other cases the amplitude or shape of the signal was the crucial thing. The proposed approach seems as affective tool for PEC defectoscopy and defectometry.

Keywords

PEC, pulsed eddy current testing, wavelet analysis

Bibliografia

  1. He Y., Luo F., Pan M., Weng F., Hu X., Gao J., Liu B., Pulsed eddy current technique for defect detection in aircraft riveted structures. Elsevier, “NDT & E International”, Vol. 43, No. 2, 2010, 176–181, DOI: 10.1016/j.ndteint.2009.10.010.
  2. Sophian A., Tian G.Y., Taylor D., Rudlin J., Design of a pulsed eddy current sensor for detection of defects in aircraft lap-joins. Elsevier, “Sensors and Actuators A”, Vol. 101, No. 1–2, 2002, 92–98, DOI: 10.1016/S0924-4247(02)00195-4.
  3. Wrzuszczak M., Wrzuszczak J., Badania diagnostyczne metali i stopów metodą PEC, „Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej”, Nr 59, 2018, 215–218, DOI: 10.32016/1.59.47.
  4. Wrzuszczak M., Wytwarzanie wzorców wad w materiałach przewodzących dla celów diagnostyki wiroprądowej, „Pomiary Automatyka Robotyka”, R. 14, Nr 12, 2010, 138–141.
  5. Lingqi Li, Kazuhiko Tsukada, Koichi Hanasaki, Zheng Liu, Fusion of Multi-Frequency Eddy Current Signals by using Wavelet Analysis Method. ISIF 2002, 108–113.
  6. Sasi B., Rao B.P.C., Thirunavukkarasu S., Jayakumar T., Kalyanasundaram P., Wavelet transform based method for eddy current testing of cladding tubes. NDE 2002, Predict, Assure, Improve, National Seminar of ISNT Chennai, www.nde2002.org.
  7. Białasiewicz J.T., Falki i aproksymacje, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.
  8. Ewert P., Dorosławska A., Zastosowanie analizy falkowej do wykrywania uszkodzeń łożysk tocznych, „Przegląd Elektrotechniczny”, R. 93, Nr 1, 2017, 305–310, DOI: 10.15199/48.2017.01.72.