Control System Design: Think Broad and Be Inquisitive

eng Artykuł w języku angielskim DOI: 10.14313/PAR_236/5

wyślij Krzysztof Malinowski Warsaw University pf Technology, Faculty of Electronics and Information Technology

Pobierz Artykuł

Abstract

In this paper two examples, of a different nature, are presented to demonstrate, basing upon the author’s experience from the past, that the control engineer facing a design problem must think in broad terms, be careful when design supporting tools are used and do not neglect theory related to the considered design problem.

Keywords

control system, optimization

Projektowanie systemu sterowania: myśl nieszablonowo i bądź dociekliwy

Streszczenie

W niniejszym artykule przedstawiono dwa przykłady o różnym charakterze, dla wykazania, w oparciu o doświadczenie autora, że inżynier systemów sterowania napotykający problem projektowy musi myśleć nieszablonowo, stosować roztropnie narzędzia wspomagające projektowanie i nie może zaniedbywać teorii związanej z rozważanym problemem projektowym.

Słowa kluczowe

optymalizacja, system sterowania

Bibliografia

  1. Findeisen W., Wielopoziomowe układy sterowania [Multilevel Control Systems]. PWN, Warsaw 1974. German translation: Hierarchische Steureungssysteme. Verlag technik, Berlin 1977.
  2. Findeisen W., Bailey F.N., Brdyś M., Malinowski K., Tatjewski P., Woźniak A., Control and Coordination in Hierarchical Systems. John Wiley & Sons, Wiley Interscience Publication 1980.
  3. Kwakernaak H., Sivan R., Linear Optimal Control Systems. John Wiley & Sons, Wiley-Interscience 1972.