Energy Saving LED and CFL Lamps - Rated vs. True Power and Current Consumption

eng Artykuł w języku angielskim DOI: 10.14313/PAR_236/51

wyślij Zbigniew Mikoś, Marcin Jachimski, Andrzej Bień AGH University of Science and Technology

Pobierz Artykuł

Abstract

There is a very high availability of energy-saving lamps for consumer use on the market. Manufacturers, wanting to reach the widest possible range of customers, present on the packaging various data that do not inform the user about the real energy properties of the lamp. The authors have measured the energy parameters of several randomly selected LED and CFL lamps available in commercial networks and compared the obtained results with the parameters declared by the manufacturers.

Keywords

CFL lamps, LED lamps, power and energy measurement, power quality

Energooszczędne lampy LED i CFL - dane znamionowe a rzeczywista moc i pobór prądu

Streszczenie

Na rynku można zauważyć bardzo dużą dostępność lamp energooszczędnych przeznaczonych do zastosowań konsumenckich. Producenci, chcąc dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców, prezentują na opakowaniach różne dane, które nie informują użytkownika o rzeczywistych własnościach energetycznych lampy. Autorzy wykonali pomiary parametrów energetycznych kilku, przypadkowo wybranych lamp LED oraz CFL dostępnych w sieciach handlowych i porównali otrzymane dane pomiarowe z parametrami deklarowanymi przez producentów.

Słowa kluczowe

jakość energii, lampy CFL, lampy LED, pomiar mocy i energii

Bibliografia

  1. Zeb A., de Andrade Romero M., Baiguskarov D., Aitbayev S., Strelets K., LED Lightbulbs as a Source of Electricity Saving in Buildings, “MATEC Web of Conferences”, Vol. 73, 2016, DOI: 10.1051/matecconf/20167302004.
  2. Wiśniewski A., Oprawy oświetleniowe LED z możliwością regulacji mocy, „Przegląd Elektrotechniczny”, Vol. 94, No. 7, 2018, 196–199, DOI: 10.15199/48.2018.07.48.
  3. Xu X., Collin A., Djokic S.Z., Langella R., Testa A., Drapela J., Experimental Evaluation and Classification of LED Lamps for Typical Residential Applications, 2017 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe (ISGT-Europe), Torino, Italy. DOI: 10.1109/ISGTEurope.2017.8260292.
  4. Natthanon P., Chaiyan J., Atthapol N., Harmonics and Reduction of Energy Consumption in Lighting Systems by Using LED Lamps, “Energies”, Vol. 11, No. 11, 2018, DOI: 10.3390/en11113169.
  5. Adoghe A.U., Eberechukwu O.C., Sanni T.F., The Effect of low power factor Led Lamp Invasion on the Utility Grid: A Case Study of Nigerian Market, 2017 IEEE PES Power-Africa, 27-30 June 2017, Accra, Ghana. DOI: 10.1109/PowerAfrica.2017.7991260.
  6. Bunjongjit S., Ngaopitakkul A., Leelajindakrairerk M., Analysis of harmonics in indoor Lighting System with LED and fluorescent luminaire, 2017 IEEE 3rd International Future Energy Electronics Conference and ECCE Asia, 3-7 June 2017, Kaohsiung, Taiwan, DOI: 10.1109/IFEEC.2017.7992380.
  7. Galla S., Włas M., Wpływ systemów oświetleniowych LED na zaburzenia nisko częstotliwościowe, „Przegląd Elektrotechniczny”, Vol. 95, No. 3, 2019, 29–32, DOI: 10.15199/48.2019.03.07.
  8. Oliveira G.D., de Oliveira E.P., da Silva A.P., Carvalho C.C.M.D., Power Quality of LED Lamps, 2016 17th International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP), 16–19 Oct. 2016, Belo Horizonte, Brazil. DOI: 10.1109/ICHQP.2016.7783359.