Automatyzacja prac projektowych przy użyciu programu Panel Connector

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_237/43

wyślij Dariusz Rocki ARUP Polska

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W pracy wskazano sposoby ułatwiające wdrażanie technologii modelowania informacji o budynku BIM w biurach projektowych przez wprowadzenie narzędzi optymalizacyjnych. Niniejsze opracowanie prezentuje propozycję oryginalnego podejścia do tego zagadnienia zrealizowanego w środowisku Dynamo z użyciem języka Python i dokumentacji Revit API, które umożliwia automatyczne podłączanie do wybranej tablicy opraw oświetleniowych, gniazd elektrycznych oraz innych urządzeń wymagających zasilania. Opisana metoda opiera się na obserwacji zachowań projektanta w trakcie tworzenia dokumentacji i odwzorowanie ich poprzez skrypt współpracujący z oprogramowaniem Revit. Rezultatem zastosowania proponowanego rozwiązania jest znaczne przyspieszenie prac projektowych, zwiększenie dokładności oraz możliwość wyznaczenia spadków napięć.

Słowa kluczowe

automatyzacja, BIM, instalacje elektryczne, projektowanie, Revit

Automation of design using the Panel Connector program

Abstract

This work aims to show ways to facilitate the implementation of BIM in design offices by automation of work. An example program to achieve this goal is a script created in Dynamo environment using Python language and Revit API documentation that allows to automatically connect lighting fixtures, sockets and other devices to a selected switchboard. The described method is based on observing the designer behaviour during the development of documentation and mapping them with a script cooperating with Revit software

Keywords

automation, BIM, designing, electrical installations, Revit

Bibliografia

 1. Kasznia D., Magiera J., Wierzchowski P., BIM w praktyce. Standardy, wdrożenie, case study, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
 2. Rahmani M., Stoupine A., Zarrinmehr S., Yan W., Optimo: A BIM-based Multi-Objective Optimization Tool Utilizing Visual Programming for High Performance Building Design, [w:] Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe, Wiedeń, Austria 2015.
 3. Andrejczyk E., Technologia BIM – antidotum na chaos?, „Materiały budowlane”, Nr 7, 2019, 58–60.
 4. Tomana A., Projektowanie w BIM – tańsze czy droższe?, „Materiały budowlane”, Nr 8, 2019, 64–65.
 5. Sierra-Aparicio M.V., Ponz-Tienda J.L., Romero-Cortés J.P., BIM Coordination Oriented to Facility Management, [w:] Advances in Informatics and Computing in Civil and Construction Engineering, 2018.
 6. Najjar M., Figueiredo K., Hammad A.W., Haddad A., Integrated optimization with building information modeling and life cycle assessment for generating energy effcient buildings, “Applied Energy”, Vol. 250, 2019, 1366–1382, DOI: 10.1016/j.apenergy.2019.05.101.
 7. Shadram F., Johansson T.D., Lu W., Schade J., Olofsson T., An integrated BIM-based framework for minimizing embodied energy during building design, “Energy and Buildings”, Vol. 128, 2016, 592–604, DOI: 10.1016/j.enbuild.2016.07.007.
 8. Ceré G., Zhao W., Rezgui Y., Structural Behavior Analysis and Optymalization, Integrating MATLAB with Autodesk Robot, [w:] Advances in Informatics and Computing in Civil and Construction Engineering, 2018, 379–386, DOI: 10.1007/978-3-030-00220-6_45.
 9. Sun Q., Turkan Y., A BIM Based Simulation Framework for Fire Evacuation Planning, [w:] Advances in Informatics and Computing in Civil and Construction Engineering, 2018, 431–438.
 10. Zou Y., Kiviniemi A., Jones S.W., A review of risk management through BIM and BIM-related technologies, “Safety Science”, Vol. 97, 2017, 88–98, DOI: 10.1016/j. ssci.2015.12.027.
 11. Zou Y., Kiviniemi A., Jones S.W., VUN-based Risk Management: Challenges and Opportunities, [w:] 23rd CIB W78 Conference, Eindhoven, Netherlands 2015.
 12. Revit API, [www.revitapidocs.com].
 13. Farooq J., Sharma P., Kumar S., Applications of Building Information Modeling in Electrical Systems Design, “Engineering Science and Technology Review”, 2017, 119–128, DOI: 10.25103/JESTR.106.16.
 14. ElumTools – Lighting Analysis Add-in for Revit, “Lighting Analysts. 2020.
 15. Dynamo. Open source graphical programming for design, [https://dynamobim.org].
 16. System.Windows.Forms, [https://docs.microsoft.com/pl-pl/ dotnet/api/system.windows.forms].
 17. Rozporządzenie Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać inst. elektroenergetyczne i urządzenia oświetlenia el., Dz. U. 1977 nr 14 poz. 58.
 18. Jurkiewicz Z., Matematyka stosowana. Bazy danych, Uniwersytet Warszawski, 2013, [http://mst.mimuw.edu.pl/wyklady/bad/wyklad.pdf].
 19. Zima K., Mitera-Kiełbasa E., BIM w zamówieniach publicznych, „Inżynier Budownictwa”, Nr 11, 2018.
 20. GitHub, [https://github.com/Amoursol/dynamoPython].
 21. Autodesk, Autodesk Knowledge Network, [knowledge.autodesk.com].
 22. Tang L., Chen C., Tang S., Wu Z., Trofimova P., Building Information Modeling and Building Performance Optimization, [w:] “Encyclopedia of Sustainable Technologies”, 2017, 311–320, DOI: 10.1016/B978-0-12-409548-9.10200-3.
 23. Okakpu A., GhaffarianHoseini A., Tookey J., Haar J., Hoseini A.G., An optimisation process to motivate effective adoption of BIM for refurbishment of complex buildings in New Zealand, “Frontiers of Architectural Research”, Vol. 8, No. 4, 2019, 646–661, DOI: 10.1016/j.foar.2019.06.008.
 24. Jalilzadehazhari E., Achievien a Trade-Off Construction Solution Using BIM, an Optimization Algorithm, and a Multi-Criteria Decision-Making Method, “Buildings”, 2019, DOI: 10.3390/buildings9040081.