Postawy względem pandemii COVID-19. Kultura jako sterownik zachowań w warunkach ryzyka i niepewności

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_238/41

wyślij Rafał Paprocki Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Artykuł porusza problematykę uwarunkowań kulturowych decyzji podejmowanych w warunkach ryzyka i niepewności, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań konsumentów w dobie pandemii COVID-19. Analizę reakcji na sytuację kryzysową oparto na teorii perspektywy D. Kahnemana, którą wykorzystano do porównania zachowań na wczesnym etapie pandemii na przykładzie Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii i Singapuru. Głównym celem podjętych rozważań jest wykazanie skali i siły oddziaływania determinant kulturowych na strategie zaspokajanie potrzeb przetrwania i bezpieczeństwa w sytuacji kryzysowej. Przeprowadzona analiza oraz diagnoza narodowych strategii przetrwania służy tworzeniu produktów zgodnie z behawioralnymi i kulturowymi determinantami postaw i preferencji konsumentów. Na podstawie wybranych rozwiązań technologicznych monitorujących zachowania pracowników w środowisku roboczym zaprezentowano automatyczne systemy wspomagające zarządzanie personelem w okresie pandemii COVID-19 podnoszące poziom dobrostanu psychicznego i bezpieczeństwa sanitarnego.

Słowa kluczowe

ekonomia behawioralna, internet rzeczy, monitorowanie zachowań, pandemia COVID-19, proces decyzyjny, uwarunkowania kulturowe, zachowania konsumentów

Attitudes Towards COVID-19 Pandemic. Culture as Behavioral Driver under Risk and Uncertainty

Abstract

The article deals with the issues of cultural determinants of decisions under risk and uncertainty, with emphasis on consumer behavior during the COVID-19 pandemic. The analysis of the crisis response has been based on D. Kahneman’s prospect theory, which was used to compare social behaviors in Poland, Italy, Great Britain and Singapore at an early stage of the pandemic. The main purpose of the considerations is to present the scale and level of impact of cultural determinants on national survival and security strategies against the COVID-19 crisis. The analysis and diagnosis of national survival strategies facilitates creation of products in accordance with behavioral and cultural determinants of consumer attitudes and preferences. In addition, the article presents some automatic systems supporting personnel management during the COVID-19 pandemic. Contemporary technological solutions monitoring employee behavior in the working environment can be implemented to increase the level of mental well-being and sanitary safety.

Keywords

behavior monitoring, behavioral economics, consumer behavior, COVID-19 pandemic, cultural determinants, decision-making, Internet of Things

Bibliografia

 1. Anty-COVID19 rozwiązanie do automatycznej kontroli dystansu i kontaktu. Chroni zdrowie pracownika i interesy pracodawcy, [https://automatykaonline.pl/Z-branzy/Anty-COVID19-rozwiazanie-do-automatycznej-kontroli-dystansu-i-kontaktu].
 2. Coronavirus Italy: PM extends lockdown to entire country, [www.theguardian.com/world/2020/mar/09/coronavirus-italy-prime-minister-country-lockdown].
 3. Daniel Kahneman Facts, [www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2002/kahneman/facts/].
 4. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2020 roku, [https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/przemysl/dynamika-produkcji-sprzedanej-przemyslu-w-kwietniu-2020-roku,13,16.html].
 5. Ghebreyesus T.A., WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020, [www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-openingremarks-at-the-media-briefing-on-covid-19--11-march-2020].
 6. Griffiths J., Singapore had a model coronavirus response, then cases spiked. What happened?, [https://edition.cnn.com/2020/04/18/asia/singapore-coronavirus-response-intl-hnk/index.html].
 7. Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2011, 38–40.
 8. Hofstede insights, [www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/].
 9. Ioannidis J.P.A., The infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data, [www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.13.20101253v3.full.pdf].
 10. Jak COVID-19 przyspiesza transformację cyfrową na świecie i w Polsce, [https://automatykaonline.pl/Z-branzy/Jak-COVID-19-przyspiesza-transformacje-cyfrowa-na-swiecie-i-w-Polsce]
 11. Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań 2012.
 12. Kahneman D., Tversky A., Wybory, wartości i ramy interpretacyjne, American Psychologist, t. 34, Filadelfia 1984.
 13. Leader of South Korean cult linked to around 2,500 cases in the country begs on his knees for forgiveness after officials call for him to be investigated for MURDER, [www.dailymail.co.uk/news/article-8064311/South-Korean-sect-leader-apologises-coronavirus-spread.html].
 14. Lee H., Sohn I, Big Data w przemyśle. Jak wykorzystać analizę danych do optymalizacji kosztów procesów?; PWN, Warszawa 2016.
 15. Maison D., Jakościowe metody badań marketingowych, PWN, Warszawa 2010.
 16. McDonald T., The cost of keeping Singapore squeaky clean, [www.bbc.com/worklife/article/20181025-the-cost-of-keeping-singapore-squeaky-clean].
 17. Miączyński P., Sklepy oblężone po wystąpieniu premiera. W dyskontach, super- i hipermarketach gigantyczne kolejki. „Jakby tornado szło”, [https://wyborcza.pl/7,155287,25778869,sklepy-oblezone-po-oredziu-premiera-w-dyskontach-super-i-hipermarketach.html].
 18. Perrigo B., Coronavirus Could Hit the U.K. Harder Than Any Other European Country. Here’s What Went Wrong, [https://time.com/5823382/britain-coronavirus-response/].
 19. Pisano G.P., Sadun R., Zanini M., Lessons from Italy’s Response to Coronavirus, Harvard Business Review, [https://hbr.org/2020/03/lessons-from-italys-response-to-coronavirus].
 20. Proszę o zwiększenie liczby niedzielnych mszy św, aby nie było dużych zgromadzeń, [www.pap.pl/aktualnosci/news %2C602165 %2Cabp-gadecki-prosze-o-zwiekszenie-liczby-niedzielnych-mszy-sw-aby-nie-bylo].
 21. Rapaille C., Kod kulturowy. Jak zrozumieć preferencje współczesnego konsumenta, motywacje wyborców czy zachowania tłumu, MT Biznes, Warszawa 2019.
 22. Slovic P., Fischhoff B., Lichtenstein S., Roe F.J.C., Perceived Risk: Psychological Factors and Social Implications, Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, Vol. 376, No. 1764, The Assessment and Perception of Risk, 17–34.
 23. Stringham E. P., Lockdown-Free Sweden Had It Right, Says World Health Organization: Interview with Prof. Johan Giesecke, [www.aier.org/article/lockdown-free-sweden-had-it-right-says-world-health-organization-interviewwith-prof-johan-giesecke/].
 24. Thaler R. H., Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej, Media Rodzina, Poznań 2018.
 25. Thaler R.H., Sunstein C.R., Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2018.
 26. The Global Economic Outlook During the COVID-19 Pandemic: A Changed World, [www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-thecovid-19-pandemic-a-changed-world].
 27. WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 3 March 2020, [www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-sopening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---3-march-2020].
 28. Worldometer, [www.worldometers.info/coronavirus/].