Zrobotyzowane stanowisko do badania pola magnetycznego

pol Article in Polish DOI:

Adam Krzysztof Piłat Katedra Automatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Download Article

Streszczenie

Badanie rozkładu pola magnetycznego w otoczeniu jego źródła wymaga zastosowania zintegrowanego stanowiska pomiarowego automatyki. Zadanie precyzyjnego prowadzenia głowicy pomiarowej jest powierzone robotowi, zaś pomiar, akwizycja i analiza danych - dedykowanemu oprogramowaniu. Cały system zorganizowano w oryginalne autonomiczne komputerowe stanowisko badawcze. Podano przykłady badań eksperymentalnych.

Słowa kluczowe

automatyka, pole magnetyczne, stanowisko pomiarowe

Robotized set-up for the magnetic field investigation

Abstract

The inspection of the magnetic field generated by an electromagnet requires to use a special automated apparatus. The scanning procedure is automatically programmed and the robotic scanning head movement, measurements and data acquisition tasks are performed by the dedicated real-time aplication. To demonstrate the developed system a few experiments are presented and scanned data are visualized.

Keywords

automatics, magnetic field, measuring stand

Bibliography

  1. Piłat A.: Active magnetic suspension and bearing. Modelling and simulation, InTech Education and Publishing, Vienna, s. 453-470, 2008.
  2. Strona internetowa pracownika, http://home.agh.edu.pl/~ap.
  3. Hojda R., Kosek T.: Robot skanujący pole magnetyczne obiektu, praca inżynierska, AGH WEAIiE, K. Aut., promotor Adam Piłat, 2008.
  4. Folatko. L, Dobosz J.: Robot transportowy z bezkontaktowym chwytakiem, praca inżynierska, AGH 2008, promotor Adam Piłat, 2008.
  5. EM-E-84-42-AP01 (2003): Dokumentacja siłownika elektromagnetycznego EM-E-84-42-AP01, InTeCo, Kraków.
  6. EM-C-90-1200-AP04 (2009): Dokumentacja siłownika elektromagnetycznego EM-C-90-1200-AP04, InTeCo, Kraków.