Robotyzacja procesów spawania dużych elementów

pol Article in Polish DOI:

Mateusz Kieniewicz , Andrzej Syryczyński , Łukasz Zakrzewski Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa

Download Article

Streszczenie

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat zaliczany jest do czołówki polskich firm w dziedzinie robotyki. Stale uczestniczy w procesie poszerzania dziedzin aplikacji robotów w przemyśle. W artykule oraz w przygotowywanej następnej publikacji poruszono tematykę wykorzystania robotów do spawania dużych elementów konstrukcyjnych maszyn. Prezentowane doświadczenia zostały zebrane w trakcie budowy i wdrażania pierwszych stanowisk zrobotyzowanych u klientów.

Słowa kluczowe

robotyka, spawanie, spawanie zrobotyzowane

Robotization of welding process for large constructional units

Abstract

The Industrial Institute of Automation and Measurement incessantly for ten years ranks to forefront of Polish firms in field of robotics. It participates constantly in process of broadening the fields of robot applications in industry. In following article authors undertake the specific problems of usage of robots to welding the large constructional units of machine engines. Presented experiences were gathered by building and implementation of first robotized stands at customers.

Keywords

robotic welding, robotics, welding

Bibliography

-