Inspekcyjny robot mobilny WARRIOR I

pol Article in Polish DOI:

send Rafał Chojecki , Jakub Dębski , Piotr Fryc , Filip Jankun , Tomasz Pietrzak , Michał Walęcki SKN CYBORG++ Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Instytut Automatyki i Robotyki

Download Article

Streszczenie

W artykule omówiono budowę inspekcyjnego robota mobilnego ze szczególnym uwzględnieniem układu sterowania i komunikacji między operatorem a robotem.

Słowa kluczowe

komunikacja, robot inspekcyjny, robot mobilny, sterowanie

Bibliography

-