Badanie stabilności liniowych układów ciągło-dyskretnych

pol Article in Polish DOI:

Mikołaj Busłowicz , send Andrzej Ruszewski Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny

Download Article

Streszczenie

Rozpatrzono problem badania asymptotycznej stabilności liniowych układów ciągło-dyskretnych. Podano poprawioną komputerową metodę badania stabilności modelu typu Fornasiniego-Marchesiniego. Proponowana metoda może być wykorzystana do badania stabilności modeli innych typów liniowych układów ciągło-dyskretnych. Rozważania zilustrowano przykładami liczbowymi.

Słowa kluczowe

liniowe układy ciągło-dyskretne, model Fornasiniego-Marchesiniego, stabilność asymptotyczna

Stability investigation of continuous-discrete linear systems

Abstract

The problem of asymptotic stability of continuous-discrete linear systems is considered. Improved computer method for stability analysis of the Fornasini-Marchesini type model is given. The method proposed can be applied to stability analysis of the other type models of continuous-discrete linear systems. The considerations are illustrated by numerical examples.

Keywords

asymptotic stability, continuous-discrete linear systems, Fornasini-Marchesini model

Bibliography

 1. Bistritz Y.: A stability test for continuous-discrete bivariate polynomials, Proc. of the Int. Symp. on Circuits and Systems, vol. 3, pp. III682-685, 2003.
 2. Bistritz Y.: On an inviable approach for derivation of 2-D stability tests. IEEE Trans. Circuit Syst. II, vol. 52, no. 11, pp. 713-718, 2005.
 3. Busłowicz M.: Stabilność układów liniowych stacjonarnych o niepewnych parametrach, Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej, Białystok 1997.
 4. Busłowicz M.: Stabilność modeli liniowych układów ciągło-dyskretnych, Pomiary Automatyka Robotyka, nr 2/2009, str. 425–434 (CD-ROM).
 5. Busłowicz M.: Komputerowe metody badania stabilności modeli ogólnych liniowych układów ciągło-dyskretnych, Pomiary Automatyka Robotyka, nr 2/2010, str. 396-405 (CD-ROM).
 6. Busłowicz M.: Computational methods for investigation of stability of models of 2D continuous-discrete linear systems, Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems (in press).
 7. Busłowicz M.: Stability and robust stability conditions for a general model of scalar continuous-discrete linear systems, Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 56, nr 2, str. 133-135, 2010.
 8. Busłowicz M.: Improved stability and robust stability conditions for a general model of scalar continuous-discrete linear systems, Pomiary Automatyka Kontrola, praca zgłoszona do publikacji.
 9. Busłowicz M.: Robust stability of the new general 2D model of a class of continuous-discrete linear systems, Bull. Pol. Ac.: Tech., vol. 57, no. 4, 2010 (in press).
 10. Busłowicz M., Sokólski M.: Odporna stabilność układów ciągło-dyskretnych o funkcji charakterystycznej zależnej liniowo od jednego niepewnego parametru, Pomiary Automatyka Robotyka, nr 2/2009, str. 435–444 (CD-ROM).
 11. Busłowicz M., Sokólski M.: Odporna stabilność układów ciągło-dyskretnych o funkcji charakterystycznej zależnej liniowo od niepewnych parametrów, Pomiary Automatyka Robotyka, nr 2/2010, str. 416-425 (CD-ROM).
 12. Guiver J. P., Bose N. K.: On test for zero-sets of multivariate polynomials in noncompact polydomains. Proc. of the IEEE, vol. 69, no. 4, 467-496, 1981.
 13. Kaczorek T.: Dodatnie układy jedno- i dwuwymiarowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 14. Kaczorek T.: Positive 1D and 2D Systems, Springer-Verlag, London 2002.
 15. Kaczorek T.: Positive 2D hybrid linear systems, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol. 55, No. 4, pp. 351-358, 2007.
 16. Kaczorek T.: Realization problem for positive 2D hybrid systems, COMPEL, vol. 27, no. 3, pp. 613-623, 2008.
 17. Kamen E. W.: On the relationship between zero criteria for two-variable polynomials and asymptotic stability of delay differential equations. IEEE Trans. Automat. Control, vol. AC-25, no. 5, 983-984, 1980.
 18. Xiao Y.: Stability test for 2-D continuous-discrete systems, Proc. of the 40th IEEE Conf. on Decision and Control, vol. 4, pp. 3649-3654, 2001.
 19. Xiao Y.: Robust Hurwitz-Schur stability conditions of polytopes of 2-D polynomials, Proc. of the 40th IEEE Conf. on Decision and Control, vol. 4, pp. 3643-3648, 2001.
 20. Xiao Y.: Stability, controllability and observability of 2-D continuous-discrete systems, Proc. of the Int. Symp. on Circuits and Systems, vol. 4, pp. IV468-IV471, 2003.