Wykorzystanie sieci neuronowych w diagnostyce poprawności wykonania płytek drukowanych

pol Article in Polish DOI:

Mariusz Sikora , send Michał Grochowski Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Download Article

Streszczenie

Artykuł opisuje stanowisko badawcze do diagnostyki optycznej poprawności wykonania płytek drukowanych przesuwających się po taśmie produkcyjnej. Diagnostyka optyczna realizowana jest za pomocą kamery. Obraz z kamery przekazywany jest do komputera PC, gdzie trafia do zaprojektowanego systemu diagnostycznego, zaimplementowanego w środowisku MATLAB. Po wstępnym przetworzeniu obrazy kierowane są do właściwego systemu diagnostycznego wykorzystującego sztuczne sieci neuronowe, który podejmuje ostateczną decyzję o poprawności montażu elementów płytki drukowanej. Cała aplikacja zrealizowana jest w środowisku MATLAB. W artykule zamieszczono wybrane wyniki badań analizujących wpływ aspektów takich, jak rodzaj oświetlenia, sposób obróbki i kompresji obrazu, dobór architektury i parametrów sieci neuronowej na jakość osiąganych wyników.

Słowa kluczowe

diagnostyka, przetwarzanie obrazów, sztuczne sieci neuronowe

Utilization of neural networks in process of diagnosis of correctness of assembling the printed circuit-boards

Abstract

The paper describes research test stand that is used for optical diagnostics of correctness of assembling of printed circuit-board that moves on a tape. Optical diagnostics is carried out by camera, the images are transferred to computer PC and then to designed diagnostic system implemented in Matlab. After processing of the images they are analyzed by neural networks and the decisions about the correctness of assembling the elements on printed circuit-board are made. The whole application is designed in Matlab environment. The paper presents selected results describing researches carried out in the field of: illumination, image processing techniques, structures and parameters of neural networks and their influence on efficiency of the described system.

Keywords

diagnostics, image processing, neural networks

Bibliography

  1. Korbicz J., Obuchowicz A., Uciński D.: Sztuczne Sieci Neuronowe Podstawy i Zastosowania. PL,I, Warszawa 1994.
  2. Osowski S.: Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym. WNT, Warszawa 1996.
  3. Sikora M.: Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do diagnostyki optycznej poprawności produkcji płytek drukowanych. Praca inżynierska wykonana na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
  4. Sing-Tze Bow: Pattern Recognition and Image Processing. Marcel Dekker AG. Switzerland 2002.