Model matematyczny i symulacyjny bezłożyskowego silnika z magnesami trwałymi

pol Article in Polish DOI:

send Krzysztof Falkowski , Maciej Henzel , Paulina Mazurek Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna

Download Article

Streszczenie

Wyposażenie pokładowe współczesnych statków powietrznych konstruowane jest w technologii "More Electric Aircraft". Technologia ta zakłada stosowanie większej liczby systemów wykorzystujących układy elektryczne, w celu redukcji masy instalacji pokładowych oraz zwiększenia podatności obsługowej i niezawodności. W odpowiedzi na te tendencje opracowano w Zakładzie Awioniki i Uzbrojenia Lotniczego Wojskowej Akademii Technicznej lotniczy układ wykonawczy z bezłożyskowym silnikiem elektrycznym z magnesami trwałymi. W artykule przedstawiony zostanie model matematyczny silnika i wyniki badań symulacyjnych metodą elementów skończonych.

Słowa kluczowe

aktywne zawieszenie magnetyczne, More Electric Aircraft, silnik elektryczny

The mathematical and simulation model of the bearingless motor with permanent magnets

Abstract

The airborne systems of the newest aircrafts are designed in the more electric aircraft (MEA) technology. This technology make an assumption of the use more electrical elements in onboard systems to reduce weight, easier maintainability and more dependability. The MEA technology is implemented in aircraft control and actuation systems, too. In the Military University of Technology was designed the new construction of the motor with permanent magnets. The paper are presented the mathematical model of the motor and the simulation results.

Keywords

active magnetic bearing, electric motor, More Electric Aircraft

Bibliography

  1. Botten S.L., Whitley CH.R., King A.D.: Flight control actuation Technology for Next-Generation All-Electric Aircraft, Technology Review Journal, Millennium Issue, 2000.
  2. Chiba A., Fukao T., Ichikawa O., Oshima M.,Takemoto M., Dorrell D.: Magnetic Bearings and Bearingless Drives, Elsevier’s Science Technology Rights Department in Oxford, UK, 2005.
  3. Henzel M.: The robust controller for the bearingless electric motor with permanent magnets, The 7th International Conference “Mechatronic Systems and Materials”, Kowno, Lithuania, 2011.