Pomiary i sterowanie w dydaktycznym modelu lewitacji magnetycznej

pol Article in Polish DOI:

send Robert Bączyk , Dawid Lewandowski , Piotr Pluciński Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Politechnika Poznańska

Download Article

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest konstrukcja oraz analiza systemu magnetycznej lewitacji. Na całość pracy składa się wykonane urządzenie umożliwiające stabilizację unoszonego przedmiotu oraz model symulacyjny. Zaprojektowane i wykonane urządzenie zapewnia sterowanie prądem elektromagnesu w wewnętrznej pętli regulacji oraz położeniem unoszonego przedmiotu - w pętli zewnętrznej. Ponadto sterownik komunikuje się z aplikacją uruchamianą na komputerze PC, która nadzoruje pracę sterownika. Na urządzeniu zamontowano i przebadano trzy różne sensory położenia lewitującego obiektu.

Słowa kluczowe

lewitacja magnetyczna, sensor położenia, stanowisko dydaktyczne

Sensing and control in didactic unit of magnetic levitation

Abstract

The subject of this paper is the design and analysis of magnetic levitation system. The whole work consists of the simulation model and constructed device enabling stabilization of the levitating object. Designed and built device provides a current control of the electromagnet in the inner loop and the position control of the object lifted - in the outer control loop. In addition, the controller communicates with the application that runs on a PC, which supervise the work of the driver. On the device are mounted and tested three different position sensors.

Keywords

didactic unit, distance sensor, magnetic levitation

Bibliography

 1. [http://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_liniowy] - Zasada działania silnika liniowego.
 2. Tomczuk B., Zimon J.: Łożysko magnetyczne jako ekologiczny element napędu, analiza pola i weryfikacja pomiarowa, „Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia”, r. 10, nr 1-2/2005, [http://tchie.uni.opole.pl/SECE/], [http://tchie.uni.opole.pl/CDEMfree/].
 3. Kaczorek T.: Teoria sterowania, t. 1, PWN, Warszawa 1977.
 4. Elbaum J.: Elektromagnesy przemysłowe, WNT, Warszawa 1965.
 5. [www.st.com/internet/com/technical_resources/technical_literature/user_manual/CD00267113.pdf] - STM32Discovery User Manual.
 6. Paprocki K.: Mikrokontrolery STM32 w praktyce, Wydawnictwo BTC, Legionowo 2009.
 7. [http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_Halla_(klasyczny)] - Efekt Halla.
 8. [www.testequipmentdatasheets.com/index_cards/F/FW_Bell/3500.pdf] - Podstawowe właściwości czujnika Halla z serii CS3500.
 9. [www.avagotech.com/docs/AV02-2259EN] - Nota katalogowa optycznego czujnika odległości HSDL-9100.
 10. [www.avagotech.com/docs/AV02-0893EN] - Nota katalogowa układu APDS-9700.
 11. [www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0712/0712.pdf] - Dokumentacja sensora prądu ACS712.
 12. [www.irf.com/product-info/datasheets/data/irl3714.pdf] - Nota aplikacyjna tranzystora MOSFET IRL3714.
 13. Kaczorek T., Dzieliński A., Dąbrowski W., Łopata R.: Podstawy teorii sterowania, WNT, Warszawa 2005.
 14. Purcell E.M.: Elektryczność i magnetyzm, PWN, Warszawa 1975.
 15. Kasprzyk J. (red.): Identyfikacja procesów, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.