Wizualizacja danych pomiarowych na obiektach 3D jako sposób szybkiej i efektywnej oceny stanu urządzeń

pol Article in Polish DOI:

send Rafał Gasz Studenckie Koło Naukowe infoVOLT, Politechnika Opolska

Download Article

Streszczenie

Wizualizacja danych pomiarowych, zebranych w wyniku badania temperatury obiektów, była przyczynkiem do stworzenia doskonałego narzędzia do przeprowadzania wstępnej analizy stanu urządzeń na podstawie rozkładu temperatury. W artykule przedstawiono sposób wykorzystania mapowania termogramów na obiektach 3D w celu wizualizacji rozkładu temperatury.

Słowa kluczowe

CAD, diagnostyka, mapowanie, termowizja

Visualization of measurement data on 3D objects as a means of rapid and effective assessment of the equipment

Abstract

The article presents how to use thermal image mapping on 3D objects. With the visualization of measurement data obtained from the temperature study of objects, obtained a good tool to carry out an initial analysis of the devices based on the temperature distribution.

Keywords

CAD, diagnostics, mapping, thermography

Bibliography

  1. Cyganek B.: Komputerowe przetwarzanie obrazów trójwymiarowych, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2002.
  2. Iwankowski M.: Metody morfologiczne w przetwarzaniu obrazów cyfrowych. Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2009.
  3. Madura H.: Pomiary termowizyjne w praktyce, Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa 2004.
  4. Malina W.: Rozpoznawanie obrazów, Warszawa 2010.
  5. Rafajłowski E.: Algorytmy przetwarzania obrazów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.
  6. Rudowski C.: Termowizja i jej zastosowanie, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1990.
  7. Baoquan B.: Forward Image Mapping, State University of NY 2010.
  8. Farris J.: View Synthesis by Image Mapping and Interpolation, University of Sydney 2006.
  9. Tian L.: An automatic image-map alignment algorithm, 2009