Algorytm sprawdzania kompletności danych w procesie ich wymiany między systemami informatycznymi przedsiębiorstw produkcyjnych z uwzględnieniem analizy składniowej

pol Article in Polish DOI:

send Jacek Pękala Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Politechnika Krakowska

Download Article

Streszczenie

W artykule przedstawiono koncepcję schematu sprawdzania kompletności danych po procesie ich transformacji opracowaną na potrzeby wymiany informacji pomiędzy różnymi systemami informatycznymi przetwarzającymi informacje w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Scharakteryzowano pokrótce mechanizm konwersji informacji wykorzystywany podczas ich przepływu pomiędzy systemami informatycznymi przedsiębiorstwa. Opisano problematykę utraty części danych w trakcie ich przekształcania. Zaprezentowano opracowany algorytm a także wyniki działania programu go implementującego.

Słowa kluczowe

analiza składniowa, transformacja danych, wymiana danych

Data completeness veriecation algorithm in the process of its exchange between production enterprise systems with syntax analysis included

Abstract

The paper presents newest version of data completeness verification algorithm used in the process of its transformation elaborated for the information exchange between different systems in manufacturing company. Data conversion mechanism used in information flow between enterprise systems was characterized. Problems of data loss during the conversion process were described. Results of working of the program which implements the algorithm were presented.

Keywords

data exchange, data transformation, syntax analysis

Bibliography

  1. Chwajoł G., The Evolution of Middleware used in distributed manufacturing control systems, “Mechanika i informatyka” 2005, 18-20.
  2. Gould L., B2MML Explained, “Automotive Design & Production” 2007, [www.autofieldguide.com/articles/b2mml-explained].
  3. Levenshtein V.I., Binary codes capable of correcting deletions, insertions, and reversals. “Soviet Physics Doklady” 10/1966, 707-710.
  4. Pękala J., Wykorzystanie języka B2MML jako narzędzia integracji informacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym w ramach standardu ISA-95, „Research Reports Project CII-SK-0030-03-0708” 2008, 304-309.
  5. Pękala J., Gadzina K., Transformacja danych z wykorzystaniem formatu B2MML jako element integracji systemów informatycznych przedsiębiorstwa, „Pomiary, Automatyka, Robotyka” 2/2012, 151-156.
  6. Skura K., Smalec Z., Integracja systemów informatycznych w automatyzacji procesów produkcyjnych. „Pomiary, Automatyka, Robotyka” 7-8/2005, 6-11.
  7. [pl.wikipedia.org/wiki/XSL_Transformations] XSL Transformations (23 czerwca 2012).