Implementation of a decision support model of the supply chain management in the environment of constraint logic programming

eng Article in English DOI:

send Jarosław Wikarek Politechnika Świętokrzyska w Kielcach; Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Download Article

Abstract

The article presents the details of the implementation of the concept of a decision support model in the supply chain. To implement the model, the CLP (Constraint Logic Programming) framework called Eclipse was used. The novel way of constraints propagation is discussed, which for this class of problems improves significantly the efficiency of a search for a solution. The most important predicates implementing the model are presented and characterized. Several numerical examples are included to illustrate the implementation of the approach.

Keywords

Constraint Satisfaction Problem, Decision Support, Supply Chain Management

Implementacja modelu wspomagania decyzji zarządzania łańcuchem dostaw w środowisku programowania w logice z ograniczeniami

Streszczenie

W artykule przedstawiono szczegóły implementacji koncepcji modelu wspomagania decyzji w łańcuchu dostaw. Do implementacji modelu wykorzystano środowisko CLP (Programowanie w logice z ograniczeniami) o nazwie Eclipse. Omówiono nowatorski sposób propagacji ograniczeń, który dla tej klasy problemów prowadzi do znacznej poprawy wydajności znajdowania rozwiązania. W artykule przedstawiono i scharakteryzowano najważniejsze predykaty, które służą do implementacji modelu. Jako ilustracje przyjętych założeń i rozwiązań zaprezentowano przykłady liczbowe.

Słowa kluczowe

wspomaganie decyzji, zarządzanie łańcuchem dostaw

Bibliography

  1. Apt K., Wallace M., Constraint Logic Programming using Eclipse, Cambridge University Press, 2006.
  2. Williams, H.P., Logic and Integer Programming, Springer, Berlin 2009.
  3. [www.eclipseclp.org] - EclipseHome (22.11.2012).
  4. Sitek P., Application of constraint logic programming to decision support for the supply chain management, “Pomiary Automatyka Robotyka”, 2/2013.
  5. Niederliński A., A Quick and Gentle Guide to Constraint Logic Programming via ECLiPSe, [pkjs.com.pl], Gliwice 2011.