Monitoring of raw materials resources from end-of life vehicles

eng Article in English DOI:

Jerzy Osiński , Przemysław Rumianek , send Piotr Żach Institute of Machine Design Fundamentals, Warsaw University of Technology

Download Article

Abstract

In this paper work discussed the evaluation of the composition of the waste In terms of their use as an energy source, the results of sampling fraction of light coming from the shredder of ZŁOMPOL in Tarczyn. It was found that waste from end of life vehicles can be a significant source of energy. In particular fractions containing polymer materials with a high energy value. The problem is the significant level of pollution - waste will contain, among other heavy metal.

Keywords

end-of life vehicles, energy, monitoring, recycling, waste

Monitorowanie zasobów energetycznych z pojazdów wycofanych z eksploatacji

Streszczenie

W pracy omówiono ocenę składu odpadów pod kątem możliwości ich wykorzystania jako źródła energii, przedstawiono wyniki badań próbek frakcji lekkiej pochodzącej z strzępiarki firmy ZŁOMPOL w Tarczynie. Stwierdzono, że odpady pochodzące z pojazdów wycofanych z eksploatacji mogą być znaczącym źródłem energii, w szczególności frakcje zawierające materiały polimerowe o dużej wartości energetycznej. Problemem jest znaczny poziom zanieczyszczenia – odpady te zawierają między innymi metale ciężkie.

Słowa kluczowe

energia, monitoring, odpady, pojazdy wycofane z eksploatacji, recykling

Bibliography

  1. Praca zbiorowa pod redakcją Schroedera G., Syntetyczne receptory molekularne, Strategie syntezy. Metody badawcze, Betagraf P.U.H., Poznań 2007.
  2. Zieliński W., Rajca A., Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, WNT, Warszawa 2000.
  3. Żach P.. Plastic raw materials from end-of life vehicles, „Polish Journal of Environmental Studies” Vol. 38. 2/2012. 151-156.