Stand for research of wood swelling pressure in two axes simultaneously

eng Article in English DOI:

Paweł Bachman , send Marcin Chciuk Faculty of Mechanical Engineering, University of Zielona Góra, Poland

Download Article

Abstract

This paper describes a method for measuring wood swelling pressure simultaneously in two axes. Construction of the modern research stand, results of the measurements and the measurements comparison in one and in two axes at the same time are shown.

Keywords

measuring wood swelling pressure

Stanowisko do badań ciśnienia pęcznienia drewna w dwóch osiach jednocześnie

Streszczenie

W artykule opisano metodę pomiaru ciśnienia pęcznienia drewna w dwóch osiach jednocześnie. Pokazano też budowę nowoczesnego stanowiska badawczego, wyniki pomiarów i porównanie pomiarów ciśnienia pęcznienia w jednej i w dwóch osiach jednocześnie.

Słowa kluczowe

pomiar ciśnienia pęcznienia drewna

Bibliography

  1. Graczew I., Siła rozbuchanija priessowanoj i naturalnoj driewiesiny, „Lesnaja Prom”, No. 1/2, 1946.
  2. Sołncew A.A., K woprosu o priessowanii celnoj driewiesiny, „Mech. Obrab. Driew”, No. 11, 1935.
  3. Raczkowski J., Anizotropia ciśnienia pęcznienia drewna, „Folia Forestalia Polonica”, Zeszyt 2 seria B, 1960.