The analyse of automation level of logistic process in small and medium enterprises

eng Article in English DOI:

send Sławomir Kłos , Justyna Patalas-Maliszewska Institute of Computer Science and Production Management, Faculty of Mechanical Engineering, University of Zielona Góra, Poland

Download Article

Abstract

The paper presents the results of survey research of 300 Polish small and medium enterprises. The project "The prototype of e-business service platform" was realized in cooperation with MaxElectronik company as a part of “Initech” Ministry of Science and Higher Education and founded by the National Centre for Research and Development based on the contract ZPB/8/67012/IT2/10. The research was focused on the identification of business process automation level. To analyze the automation level, the following business processes are identified: sales process, logistic process, human resource management process, financial management process. The main goal of the research was analyze of possibilities time reduction of the processes by implementation SAAS system (software as a service) in the enterprise. In the article only a part of the research is presented that is concerned with the automation of logistic process in small and medium enterprises.

Keywords

business processes, enterprise resource planning, logistic process, modeling, survey research

Analiza poziomu automatyzacji procesów logistycznych w MSP

Streszczenie

Artykuł przedstawia wyniki badań ankietowych 300 małych i średnich polskich przedsiębiorstw. Badania były realizowane w ramach projektu "Prototyp Platformy Usług e-Biznesowych" realizowanym w ramach Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "IniTech", finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy ZPB/8/67012/IT2/10 we współpracy z firmą Max Elektronik SA. Badania obejmowały między innymi analizę procesów w obszarze finansów, sprzedaży, logistyki, zarządzania personelem, opracowanie modeli procesów biznesowych dedykowanych sektorowi MŚP, analizy ilościowe stopnia automatyzacji oraz zapotrzebowania na automatyzację procesów biznesowych. W artykule przedstawiono część wyników badań dotyczących możliwości automatyzacji operacji procesu logistycznego realizowanego w przedsiębiorstwach sektora MSP.

Słowa kluczowe

badania ankietowe, modelowanie, proces biznesowy, proces logistyczny, systemy informatyczne zarządzania

Bibliography

  1. Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2003.
  2. Davenport T., Process Innovation, Harvard Business School Press, Cambridge, MA 1993.
  3. Hammer M., Champy J., Re-engineering the Corporation; A Manifesto for Business Revolution, Harper Business, New York 1993.
  4. Kłos S., Evaluation methodology of ERP system implementation in manufacturing enterprises, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010.
  5. Lindsay A., Downs D., Lunn K., Business processes - attempts to find a definition, “Information and Software Technology”, Vol. 45, Elsevier 2003, 1015-1019.
  6. Shunk D.L., Kim J-I., Nam H.Y., The application of an integrated enterprise modeling methodology - FIDO - to supply chain integration modeling, “Computers & Industrial Engineering”, Vol. 45, 2003, 167-193.
  7. Walesiak M., Gatnar E., Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, WNPWN, 2009.
  8. Vernadat F.B., Enterprise modeling and integration (emi), “Current status and research perspectives Annual Reviews in Control”, Vol. 26, 2002, 15-25.